Hevosalan arvonlisäverotuksen tulkintaa halutaan selventää

15.9.2022

Verohallinto käsittelee parhaillaan hevosalan arvonlisäverotusta. Ratsastajainliitto on hakenut kestävää ja talliyrittäjille suotuisaa verokantaa ratsastustuntien arvonlisäverotukseen 1990-luvulta alkaen. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut, että ratsastuskoulujen tavanomaiset ratsastustunnit katsotaan ohjatuksi liikunnan harjoittamiseksi (alv 10 %), eikä lajitekniseksi opetukseksi tai valmentamiseksi (alv 24 %). Kanta on vahvistettu KHO päätöksessä, 21.9.2009 T 2291, ja se on edelleen voimassa olevaa oikeuskäytäntöä ratsastuskoulujen osalta.

Kuva Heidi Lammi.

 

 

Verottajan uusi lausuntopyyntö ohjeesta hevosalan arvonlisäverotukseksi tuli Ratsastajainliitolle 12.1.2022. SRL:n lausunto lähetettiin verottajalle 31.1.2022 liiton pitkäaikaisen veroasiantuntijan vahvistaman linjan mukaisesti. Siinä painotettiin, että valtaosa ratsastustuntitoiminnasta on nimenomaan ohjattua ja valvottua liikunnan harjoittamista.

Toimintaa harjoitetaan yrityksissä, joiden nimissä voi esiintyä perinteinen käsite ”ratsastuskoulu”. Arkikielessä toimintaan voidaan liittää myös ilmaisuja kuten ”ratsastuksen opetus” ja ammattinimike ”ratsastuksenopettaja”. Tästä huolimatta toiminta on harrastajaryhmille suunnattua, ohjattua ja valvottua liikuntaa. Tähän perustuen SRL:n näkemys on, että ratsastustunteihin sovelletaan jatkossakin alennettua verokantaa.

Verottajan tänä vuonna tekemissä verotarkastuksissa se on katsonut asiaa osittain eri perustein. Ratsastuskoulujen tarjoama viikkotunti esimerkiksi kahdeksan hengen ryhmässä aloittelevalla tasolla on edelleen liikunnan harrastamista. Näkemysristiriitaa on tullut esimerkiksi ratsastuskoulun oppilaiden pienryhmätunneista, valmennustunnin nimikkeellä pidetyistä tunneista ja tunneista, joissa painotetaan tiettyä ratsastuksen lajia (esimerkiksi esteratsastus).

Verotarkastuksissa on myös katsottu, että oppilaiden kilpaileminen muuttaa palveluiden sisällön määritelmää niin, että nämä tunnit ovatkin kilpailemiseen tähtäävää valmennusta. Merkitystä ei ole annettu esimerkiksi sille, että yrittäjän tarjoaman palvelun tavoitteena ei ole kilpaurheilu, vaan kyse on ratsastuskoulujen oppilaiden omista tavoitteista kehittyä ratsastajana ja hakea elämyksiä yleensä seuratasolla. Näiden perusteella ei voida määritellä palvelun verokohtelua.

Ratsastajainliitto lähtee nyt yhteistyössä Lakiasiaintoimisto BOWA Legal Oy:n kanssa avaamaan keskustelua Verohallinnon kanssa, selventämään ja mahdollisesti muuttamaan verottajan tulkintoja. Minkä verottaja tulkitsee liikunnan harjoittamiseksi ja milloin kyse on lajiteknisestä opettamisesta, jolla tähdätään kilpaurheiluun. KHO:n vuoden 2009 päätös ei anna tähän tulkinta-apua. On mahdollista, että alv-tulkintaa joudutaan jossain tapauksessa hakemaan oikeudessa asti.

SRL:n ja BOWA:n näkemyksen mukaan, vaikka ratsastuskoulutoiminta on moninaistunut ja ratsastuskouluyrittäjien tuntitarjonta erikoistunut, on kaikessa toiminnassa pohjimmiltaan kyse liikunnan mahdollistavasta palvelusta, ei kilpavalmennuksesta. SRL:n tavoiteena on tulkinta, että kaikki ratsastuskouluissa opetushevosilla tapahtuva toiminta olisi edelleen kymmenen prosentin alv-kannalla. Samassa selvityksessä on tarkoitus selventää myös muita hevostalouden arvonlisäverotukseen liittyviä ongelmakohtia.

SRL järjestää jäsentalleille 6.10. neuvontailtapäivän yhteistyössä BOWA Legalin kanssa. Lisätietoa tulossa myöhemmin.
Yrittäjiä myös ohjeistetaan Verohallinnon kanssa käydyn keskustelun jälkeen, jotta he osaavat soveltaa arvonlisäveroa oikein.