Hevosen hyvinvointi on ydinasia kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa.

22.12.2020

Ratsastajainliitto rakentaa vakaalla otteella ja laajalla pohjalla osaamista ja hevosen hyvinvointia, ja nostaa sitä esiin läpileikkaavasti koko toiminnassaan. Työtä hevosten hyvinvoinnin eteen edistetään pitkällä jänteellä ja monella osa-alueella - rakkaudesta hevoseen.

Hevosen hyvinvointi on Suomen Ratsastajainliiton kaikkea toimintaa ohjaava arvo. Hevosen sopimaton kohtelu on kielletty kaikessa SRL:n alaisessa toiminnassa, mm. kilpailussa, valmennuksessa ja ratsastukseen liittyvässä harrastustoiminnassa. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.

Suurin motivaatio ratsastuksessa kilpailemiseen ja harrastamiseen on lajin ystävillä rakkaus hevoseen. Ratsastuksessa tavoitteena ovat hienot, huomaamattomat avut, ratsukon saumaton yhteistyö ja harmonia, joista myös palkitaan mm. kouluratsastuksessa ja taitoarvostelussa.

Tärkeä osa ratsastusharrastusta on hevosen hyvän hoidon osaaminen teoriassa ja käytännössä. Hevosen hyvinvointi on ydinasia kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa.

Hevosen käyttäytymistä ohjaavat vaistot ja aistit. Hevonen on pako- ja laumaeläin, joka reagoi ympäristöönsä näiden vaistojen pohjilta. Lauma tuo hevoselle turvaa.

Tärkeä osa ratsastusta on hevostaitojen opettelu. Hevostaidoiksi kutsutaan hevosen hyvän hoidon osaamista teoriassa ja käytännössä. Näistä taidoista on paljon hyötyä myös ratsastuksen opettelussa. Ratsastuksessa ihmisen ja hevosen välinen hyvä suhde näkyy onnistuneina suorituksina sekä ratsukon hyvänä yhteistyönä.

Ratsastajainliiton jäsentallit tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita hevosalan palveluja. Jäsentallien toiminta pohjaa vahvaan ammatilliseen osaamiseen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Ratsastajainliitto tarkastaa tallin toimintaperiaatteet ennen sen hyväksymistä jäseneksi. 

SRL kehittää jatkuvasti jäsentallien toimintaa neuvonnalla, opastuksella ja auditoinneilla. Liiton tallineuvojat ovat pitkän linjan hevosalan ammattilaisiia, jotka tarjoavat talleille neuvontaa ja konsultointia ja tekevät jokaiselle jäsentallille säännöllisesti tallikäyntejä, joissa toimintaa käydään läpi rakentavassa hengessä. 

Hevostaitoja opetellaan alkeiskursseilla, hevoskerhoissa sekä erilaisten kurssien ja koulutusten muodossa. Omaa kehittymistään voi mitata myös hevostaitomerkkien avulla.

Teoriatiedon ja käytännön harjoittelemisen lisäksi hevosten käyttäytymisestä voi oppia paljon myös seuraamalla hevosten käyttäytymistä hevoslaumassa, vaikkapa laitumella tai tarhassa. Hyödyllistä tietoa saa myös seuraamalla kokeneiden harrastajien ja ammattilaisten toimintaa. Ratsastustuntien ja valmennusten seuraamisesta on hyötyä niin omaan ratsastukseen kuin hevosten käyttäytymisen ymmärtämiseen.

Hevosen hyvinvoinnin puolesta

Alan järjestöt ovat perustaneet yhteistyössä hevoseni.fi-sivuston, jolle on koottu tärkeää tietoa laaja-alaisesti hevosenpitoon liittyen. Sivuilta löytyvät linkitykset myös tarkempiin tiedonlähteisiin, kuten lainsäädäntöön ja asetuksiin.

Sivustolla kerrotaan mm. hevosen ostamisesta, vastuullisesta omistamisesta ja hevosesta luopumisesta. Mukana on myös hoito ja käsittely, madotus, lääkintä, rokotukset ja hammashuolto sekä kavioiden hoito ja kengitys. Neuvoja löytyy myös kuljetukseen, varusteisiin ja ruokintaan. Hevosten sairaudet ja tarttuvien tautien ehkäisy ovat myös mukana. Oma tärkeä osuutensa on talli ympäristöineen ja olosuhteisiin liittyvät määräykset sekä hevosten kasvatus ja jalostus. Myös alan koulutus ja tutkimus saavat omat osuutensa.

Linkki sivuille