Hevosen hyvinvointityöryhmä aloitti toimintansa – Suomesta hevosen hyvinvoinnin edelläkävijä

5.5.2023

Suomen Ratsastajainliiton strategian pohjana olevan vastuullisuusohjelman yksi painopistealueista on Hevosten rinnalla. Tavoitteena on edistää hevosen hyvinvointia tutkimustietoon perustuen kaikessa liiton toiminnassa ja lisätä ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Tähän on valjastettu uusi laaja-alainen asiantuntijoista koottu hevosen hyvinvointityöryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran toukokuun toinen päivä Ratsastajainliiton toimistolla. Kaikki ryhmän 11 jäsentä olivat paikalla, ja keskustelu oli vuolasta.

Minna Tallberg (vas.), Tiina Tarkkala, Anna-Mari Olbricht, Kati White, Heli Hyytiäinen, Liisa Harmo, Tiina Seppälä, Sonja Koski, Salla Varenti, Tiina Harrinkari ja Kati Hurme. Kuva Sonja Holma.

 

Ensimmäisessä tapaamisessa keskityttiin tilannekuvan luomiseen ja tutustumiseen. Jäsenet kertoivat omasta erikoisalastaan ja hevoskokemuksestaan, ja avasivat näkemystään hevosen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista asioista. Kävi nopeasti selväksi, miten laaja-alainen tietämys ryhmän jäsenillä on, ja myös se, miten monella asialla on vaikutusta hevosen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Tavoitteena on ryhmän jäsenten laajan asiantuntemuksen avulla tuoda tutkittua ja luotettavaa tietoa hevosista niin hevosharrastajien ja ammattilaisten kuin suurenkin yleisön käyttöön selkeästi ja yksinkertaisesti.  Ryhmän jäsenet haluavat tuoda ihmisille julki sen, millainen eläin hevonen on ja sen, miten hevonen toimii omista lähtökohdistaan. Hevosen luonnolliset tarpeet ja myös kipu voivat olla monen hyvinvointi- ja käyttäytymisen ongelman taustalla. Hevonen on lajina sosiaalinen, äärimmäisen yhteistyöhaluinen ja monella tavalla älykäs saaliseläin. Ihminen on etuoikeutettu voidessaan elää hevosen kanssa. Samalla ihmisellä on vastuu varmistaa, että hevonen voi hyvin.

Hevosalan pitää pystyä tarkkailemaan ja aina tarvittaessa muuttamaan toimintaansa uusimman tutkimustiedon valossa. Hevoset voivat Suomessa keskimäärin hyvin moneen muuhun maahan verrattuna, mutta siitä huolimatta meidän tarvitsee jatkuvasti kehittää toimintaamme. Hevosen hyvinvointityöryhmä nimesikin ensimmäiseksi pitkän tähtäimen tavoitteekseen tehdä Suomesta hevosen hyvinvoinnin edelläkävijä ja kärkimaa.

Hevosen hyvinvointityöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Liisa Harmo, Tiina Harrinkari, Kristiina Tarkkala, Minna Tallberg, Kati White, Anna-Mari Olbricht, Heli Hyytiäinen, Tiina Seppälä, Sonja Koski, Salla Varenti ja sihteerinä toiminut Kati Hurme. Seuraava kokous pidetään muutaman viikon kuluttua ja siinä keskitytään tarkempien tavoitteiden määrittämiseen.
 

Lisätietoa ryhmän jäsenistä: Hevosen hyvinvointityöryhmä nimetty, 31.3.2023