Hevosvaltiopäivät eduskunnassa kiinnostivat

1.6.2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila piti tärkeänä, että päättäjät ja hevosalan asiantuntijat tekevät yhteistyötä hevosalaa koskevassa valmistelutyössä.

Hevosvaltiopäivät eduskunnassa 11.12. kokosivat taas auditorion täyteen kasvavan hevosalan haasteista kiinnostuneita kuulijoita. Puheenvuorot oli annettu oman alansa asiantuntijoille. Alustukset koskivat rahapelien yksinoikeusjärjestelmää, hevosalan verotuksen ALV-problematiikkaa, hevoslannan käyttöä energialähteenä, sekä näkökulmia hevosen loppusijoitukseen. Viimeisenä maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila omassa puheenvuorossaan käsitteli ajankohtaisia hevosalan hankkeita ja selvityksiä, joissa maa- ja metsätalousministeriö on mukana.

Kansanedustaja Mika Lintilä käsitteli puheenvuorossaan rahapelien yksinoikeusjärjestelmän välttämättömyyttä ravitalouden kasvun edistämiseksi. Lintilä korosti lisäksi, että kaikkien hevospelien siirtäminen yhden organisaation alle olisi tarkoituksenmukaista toiminnan tehokkuuden ja vastuullisen kehittämisen turvaamiseksi. Näin ratkaistaisiin myös mahdolliset EU-oikeudelliset ongelmat hevospelien osalta. Hänen mielestään nykyinen Ray:n, Veikkauksen ja Fintoton kolmen yksinoikeustoimijan järjestelmä on paras ratkaisu myös sosiaalisten haittojen minimoimiseksi.

Ekonomi Jukka Sopen-Luoma esitteli vuorollaan hevosalan ALV-kysymyksen problematiikasta kattavan esityksen. Yksi suurimmista ongelmista on se, että kilpailutoiminta ei kuulu ALV:n piiriin. Hän kohdisti päättäjien suuntaan vaatimuksen, että asiaan tartuttaisiin nyt ja saataisiin mahdollisimman pian järkeviä ratkaisuja ALV-säädöksiin.

Eniten keskustelua herätti hevostalousyrittäjä Gun Järnefeltin esitys hänen ideastaan polttaa hevosenlantaa ja hyödyntää siitä syntyvää energiaa. Järnefelt perusteli ideaansa muualla Euroopassa lannan hyödyntämisestä saaduilla hyvillä kokemuksilla. Suomessa lannanpolttoa ei sallita, siitäkin huolimatta, että siihen sisältyy merkittäviä energiataloudellisia mahdollisuuksia. Suomessa hevosen lanta luokitellaan jätteeksi monista Euroopan maista poiketen. Järnefelt vaati päättäjiltä tarmoa käydä ongelman kimppuun, jotta lantaongelmalle löytyisi ympäristön kannalta järkevä ratkaisu ja, että lainsäädäntö ja direktiivien tulkinta olisi yhtäläinen Suomessa muihin EU-maihin nähden.

Kaikki esitykset ovat ladattavissa Suomnen Hippoksen sivuilta: http://www.hippos.fi/hippos/index.php?we_objectID=6132

Miten Valtiovalta tulee alan kehitystä? maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
Rahapelien yksinoikeusjärjestelmä, kansanedustaja Mika Lintilä
Case hevosenlannan poltto, hevostalousyrittäjä Gun Järnefelt
Hevosalan verotus, ALV-kysymykset, ekonomi Jukka Sopen-Luoma
Näkökulmia hevosen loppusijoittumiseen, johtaja Minna-Liisa Heiskanen

Lähde: Suomen Hippoksen tiedotus