Kilpailu- ja valmennustoiminta jatkuu 12.4.

8.4.2021

Ratsastajainliiton hallitus päätti, että kilpailu- ja valmennustoimintaa voidaan jatkaa tarkasti säädellysti 12.4. alkaen. SRL painottaa toiminnan vapauttamisessa järjestäjien ja osallistujien koronaviruksen ehkäisyyn annettujen suositusten noudattamisen merkitystä. Koronatilanne voi nopeasti hankaloitua, jolloin toimintaa voidaan joutua jälleen rajoittamaan.

Teresita Bremer ja Caral. Kuva Hanna Heinonen.


”Hallitus päätti, että 18.3. alkanut maajoukkue- ja liittovalmennusten sekä kaiken SRL:n alaiseen kilpailutoiminnan keskeytys päättyy 11.4. Kokouksessa todettiin toimiston ja lajitoimijoiden kanssa käydyn keskustelun perusteella, että vastaavan keskeytyksen jatkamiselle ei ole perusteita. Kilpailu- ja valmennustoimintaa voidaan siis jatkaa 12.4. alkaen ottaen huomioon koronapandemiaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset viranomaisohjeet sekä SRL:n oma ohjeistus”, toiminnanjohtaja Jukka Koivisto sanoo.
 

STM ja THL tiedottivat tänään, että koronatartuntojen määrä on laskusuunnassa, mutta rajoituksia pidetään edelleen yllä. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia, eikä rajoituksia ole syytä lähteä purkamaan liian nopeasti. Jotta hyvä kehitys saadaan pidettyä yllä, voimassa olevia rajoituksia tulee noudattaa.


Epidemiatilanteissa on STMn mukaan suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on edelleen eteläisessä Suomessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, joskin näilläkin alueilla laskua on tapahtunut. Ilmaantuvuus on alhaisin Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla.
 

Ohjeistus terveysturvallisen kilpailu- ja valmennustoiminnan jatkamiseen

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on tehdä tarkka suunnitelma tapahtuman turvalliseen läpivientiin, tiedottaa siitä kaikille osallistujille ja valvoa sen toteutumista. Järjestäjällä pitää leviämisalueilla olla nimilista tapahtumassa käyneistä ihmisistä. Kaikille yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä aina muutoin kuin ratsailla.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintovirastojen päätösten mukaisesti leviämisalueilla. Enintään 6 hengen tilaisuudet ovat sallittuja, jos ne järjestetään, siten että niissä noudatetaan kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Myös kiihtymisvaiheen alueilla on käytössä yleisötilaisuuksien tarkkoja rajoituksia. Ne löytyvät mm. paikallisen aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin nettisivuilta.
 

Ratsastajainliiton suositukset:

 • Kilpailijoiden rajaaminen ryhmiin tarkkaan rajatuilla luokilla ja luokkatarjonnalla.
 • Selvät kategoriat ja ikäryhmät auttavat tässä.
 • Riittävän väljät aikataulut, jotta kilpailupaikalla on mahdollisimman pieni määrä osallistujia kerrallaan.
 • Kilpailijoille ohjeistus lähteä kisapaikalta heti suorituksen jälkeen.
 • Kilpailupaikalle vain minimäärä apujoukkoja ratsukon mukana. Sisätiloissa saa olla vain alueen AVIn määrittämä määrä ihmisiä.
 • Verryttelyalueen henkilömäärä on rajattu.
 • Mahdolliseen palkintojenjakoon vain max. 1-3 parasta.
 • Toimihenkilöillä on käytössään kertakäyttöhanskat.
 • Estekilpailuissa rataan tutustuminen kontrolloidusti viranomaisohjeita ja etäisyyksiä noudattaen, riittävästi aikaa tutustumisen toteuttamiseen.
 • Ratapiirroksia esillä useissa paikoissa, ja niissä suhteutettujen välien etäisyydet ilmoitettuna. Lisää estekomitean ohjeistuksia: LINKKI

Kilpailupaikalla yöpyminen

 • Rajattu määrä ihmisiä tallialueelle (ratsastaja ja avustaja).
 • Tallipaikat vain pitkämatkalaisille, ei päiväkarsinoita.
 • Karsinajärjestelyissä huomioidaan turvavälit.

 

Talli- ja sosiaalitilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään asiointiin. Riittävän etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä estää tehokkaasti tartuntoja. Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata koko tapahtumassa olon ajan. Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden, kuten perhekuntien, väliin jää vähintään 2 metriä.

Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Lähdön varmistaminen, maksaminen yms. hoidetaan netin kautta. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Kävijöillä pitää olla riittävästi mahdollisuuksia käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ohjeistetaan maskin käyttöä, riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tilojen, pintojen ja varusteiden puhdistamista tehostetaan. Tapahtumaan ei saa mennä oireisena, sairaana tai vastoin terveysviranomaisen antamaa karanteenimääräystä.

Valmennukset rajoitetaan vain varsinaisille osallistujille. Järjestetään koulutukset ja kokoontumiset etänä. Tartunnan jäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot tallilla kävijöistä.

Tilanne, suositukset ja rajoitukset vaihtelevat eri alueilla. Myös eri viranomaisten, sairaanhoitoaluiden, kaupunkien ja kuntien tulkinnat voivat poiketa toisistaan. Lopulliset päätökset, joita on toiminnassa noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen.

 

Hevosten herpesvirus EHV-1 edelleen huomioitava toiminnassa


Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI alkaa 12.4. palauttaa kilpailutoimintaa niissä 12 maassa, joissa on esiintynyt Espanjasta lähtöisin olevaa EHV-1-virusta. Kilpailutoimintaan palaaminen tapahtuu näissä maissa tiukkojen määräysten mukaisesti.

Suomessa ei ole esiintynyt yhtään ulkomailta peräisin olevaa EHV-1-virustartuntaa. Siitä huolimatta varotoimia on vielä noudatettava Suomessakin.

Ratsastajainliitto suosittelee, että kilpailuihin ja valmennuksiin osallistuvien hevosten lämpö mitataan päivittäin ja tulokset kirjataan ylös. Hevosen lämmön seuranta ennen kilpailupaikalle tuloa pitää tarvittaessa esittää järjestäjälle. Myös hevosen yleisvointia pitää seurata tarkasti, ja siihen kannustetaan myös kilpailupaikkojen stewardeja ja eläinlääkäreitä. Yleisvoinniltaan jollain tavalla poikkeavaa hevosta ei saa tuoda kilpailupaikalle tai valmennukseen.

Ulkomailta tuotua hevosta ei saa tuoda kilpailupaikalle tai valmennuksiin ennen kuin se on ollut vähintään 14 päivää karanteeniolosuhteissa, ja pysynyt terveenä.

Kilpailupaikalla yöpyvien hevosten karsina on hyvä desinfioida ennen hevosten talliin vientiä. Siitä, miten tämä mahdollisesti tapahtuu, tiedotetaan myöhemmin.

Ihmisten on huolehdittava varusteiden puhdistamisesta ja desinfioinnista ennen ja jälkeen tapahtuman. Tapahtumapaikalla on vältettävä kaikkea kontaktia vieraiden hevosten ja ihmisten, kuten valmentaja, toimihenkilö tai katsoja, välillä.

Korjaus tekstiin karsinoiden desinfioinnin osalta 8.4. klo 18.40.