Lääkäri/fysioterapeutti: Haluaisitko kouluttautua pararatsastajien luokittelijaksi?

31.10.2018

SRL hakee 1-2 uutta pararatsastajien (vammaisratsastajien) kansallista luokittelijaa

Vammaisratsastuksessa (1.1.2019 alkaen lajinimike on pararatsastus) ratsastajat luokitellaan viiteen ryhmään. Ryhmä I on käyntiluokka, ryhmässä II mukana on myös ravi, ryhmä III on raviluokka, ryhmä IV helpompi laukkaluokka ja luokka V vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään V lievimmin vammaiset ratsastajat. Luokittelu on vammaisurheilussa erittäin tärkeää, jotta saadaan minimoitua vamman vaikutus itse kilpailusuoritukseen ja kilpaileminen näin mahdollisimman tasavertaiseksi. Perustietoja luokittelusta: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/kilpaileminen/luokittelu-ja-kilpailukortti/

Yksi uusi luokittelija on valittu vuosi sitten, mutta koulutusmahdollisuus tuolloin valitettavasti peruuntui. Tähän uuteen koulutukseen SRL lähettää koulutettavaksi 2 uutta luokittelijaa, joista toinen on siis jo valittu ja toinen valitaan tähän hakuilmoitukseen tulleiden hakemuksien joukosta. Ennestään Suomessa toimii kolme ratsastuksen luokittelijaa.

Tehtävä: Luokittelija tekee koulutuksen jälkeen luokitteluja pararatsastuksen kilpailutoiminnasta kiinnostuneille liikuntavammaisille ratsastajille joko yksittäin tai toimii luokittelijana SRL:n järjestämissä luokittelupäivissä. Luokittelut tehdään SRL:n sääntöjen, kansainvälisen ratsastajainliiton (FEI:n) luokitusmanuaalin sekä Suomen Paralympiakomitean Luokittelukäsikirjan mukaisesti. Viime vuosina luokitteluja on tehty noin 20 ratsastajalle vuodessa ja luokittelupäiviä on ollut 2-4 vuodessa.

Luokittelijan osaamisvaatimukset: Fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto. Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito, koska koulutus ja käytettävä materiaali ovat englanninkielisiä. Yläikäraja tehtävässä toimimiseen on 70 vuotta, joten nyt etsimme alle 65-vuotiaita koulutettavia. Luokittelijalla tulee olla myös riittävä ratsastuskokemus, jotta pystyy arvioimaan ratsastajan toimintakyvyn vaikutusta lajisuoritukseen. Aiempi kokemus varsinaisesti para/vammaisratsastuksesta ei ole välttämätöntä.

Koulutustapa:

  • Osallistuminen Britannian Ratsastajainliiton järjestämään englanninkieliseen luokittelijakoulutukseen 2.-3.2.2019 Iso-Brianniassa (kurssin kutsukirje). Matka-ajat huomioiden aikaa pitää varata perjantaista maanantaihin.
  • Erikseen sovittava muutaman tunnin mittainen koulutus Suomen luokittelukäytännöistä (joko ennen koulutusta tai sen  jälkeen).
  • Luokittelujen tekemistä käytännönharjoitteluna Ypäjällä paramaajoukkueleirin yhteydessä 2.-3.3.2019.

Luokittelijaoikeuden ylläpitäminen: Vähintään viiden ratsastajan luokittelun tekeminen kahden vuoden aikana. Osallistuminen yhteen luokittelijatapaamiseen kahden vuoden aikana.

Kulut ja korvaukset luokittelijakoulutuksen osalta: SRL maksaa luokittelijakoulutuksen kurssimaksun sekä matka- ja majoituskulut. Koulutettavan maksettavaksi jää näistä 100 euron omavastuuosuus ja lisäksi kuluja aiheutuu esimerkiksi ruokailuista.
 

Kulut ja korvaukset luokittelutehtävistä: Luokiteltava ratsastaja maksaa luokittelijalle korvauksen (maksut joko luokittelijan oman yrityksen tai SRL:n kautta). Luokittelumaksu on yhteistilaisuuksissa 30 e/ratsastaja ja yksityistilaisuuksissa 60 e/ratsastaja. Yhteistilaisuuksiin SRL korvaa luokittelijan matkakulut. Luokittelijatapaamisiin SRL korvaa osan osallistumis- ja matkakuluista.

Haku: Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake 18.11. mennessä. Linkki hakulomakkeeseen: https://my.surveypal.com/Pararatsastajien-luokittelijahaku-2018

Valinnat: Valinnat tekee SRL:n urheilujohtaja Aki Ylänne, SRL:n vammaisratsastuksen koulutusvastaava ja vammaisratsastuskomitean puheenjohtaja Päivi Anttila ja pararatsastajien maajoukkueen joukkueenjohtaja Tanja Takkula. Valinnat tehdään pätevyyden, ratsastuskokemuksen ja tehtävään käytettävyyden perusteella huomioiden myös maantieteellinen tarve. Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille viimeistään joulukuun alussa. 

Lisätietoja:
SRL:n vammaisratsastuksen koordinaattori Hanna Talvitie, p. 040-507 8873, hanna.talvitie@ratsastus.fi