Live-lähetys uudesta Pohjola Sporttiturva -vakuutuksesta antoi paljon vastauksia

11.2.2021

Pohjola Sporttiturva -vakuutus otettiin Ratsastajainliiton jäsenvakuutukseksi tämän vuoden alusta. Vakuutusturvaan on tullut muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna johtuen nousupaineesta vakuutusyhtiöiden puolelta. Korvauskustannukset olivat nousseet niin paljon, ettei vakuutus ollut aiemmalle yhtiölle kannattava, eikä jäsenmaksuja haluttu korottaa.

Kuvat Heidi Lammi.


Vakuutusturvan muutos on herättänyt keskustelua jäsenistössä. Kysymyksiin haettiin vastauksia Ratsastajainliiton Facebookin livelähetyksessä, jossa olivat mukana Pohjolan urheilupäälliköt Ari Koski ja Teemu Hintsanen, Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto, tiedotuksen asiantuntija Kati Hurme ja etänä hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

Manninen avasi illan ja kertoi, että vakuutuksen valinnassa on tasapainoiltu monen asian suhteen. Ratsastajainliiton jäsenistö on heterogeeninen ja heidän tarpeensa hyvin erityyppiset. Lisäksi vakuutuksen kattavuus näkyy suoraan sen hinnassa. Ratsastus on laji, johon liittyy paljon riskejä, ja vakuutusturvan pitää olla mahdollisimman kattava kaikissa eri tilanteissa. 

Manninen toi esiin hallituksen ääntä. Jäsenistöltä tulleeseen palautteeseen suhtaudutaan hyvinkin vakavasti, ja ristikohtiin pyritään löytämään jatkossa hyviä ratkaisuja. Hallituksessa on mietitty jäsenyyskokonaisuutta ja myös vakuutusta, joka vastaa koko kentän tarpeeseen ja tahtotilaan.

Uudesta vakuutuksesta tiedottaminen ei Mannisenkaan mielestä tavoittanut vuoden vaihteessa jäsenistöä riittävän laajalti.

”On syytä pahoitella, että emme ole onnistuneet täysimittaisesti viestinnässä. Senpä takia näitä korjausliikkeitä pyritään tekemään, että saataisiin oikeat faktat ensinnäkin liikenteeseen ja vastausta niihin moniin kysymyksiin, joita uusi vakuutus ja jäsenyys ylipäätään ovat herättäneet.”
 


Sporttiturva kattaa harrastus- ja kilpailutoiminnan

Teemu Hintsanen esitteli Pohjola Sporttiturvaa, joka on Suomen luotetuin urheiluvakuutus ja jota yli 80 lajiliittoa suosittelee jäsenistölleen. Hintsanen kuvasi vakuutuksen erityispiirteitä verrattuna perinteisiin tapaturmavakuuksiin. Huomionarvoista on esimerkiksi se, että korvattavuuden edellytyksenä ei enää ole ulkoinen tekijä loukkaantumistilanteessa, vaan pelkkä äkillinen, yllättävä tapahtuma riittää. Ratsastuksessa tällaiset tilanteet, esimerkiksi voimanponnistuksen yhteydessä sattuneet revähdykset ja venähdykset, eivät ole harvinaisia. 
Yli 93 prosentissa vahinkotapahtumista hoitokulut mahtuvat tämänhetkisen ylärajan 4.000 euron piiriin. Laajennetulla, 30 euroa maksavalla lisäturvalla hoitokuluja korvataan 15.000 euroon saakka yhtä vahinkotapahtumaa kohti. Vakavien loukkaantumisten varalle niin Pohjola kuin Ratsastajainliitto suosittelevat painokkaasti lisäturvan hankkimista, vaikka niiden lukumäärällinen osuus vahingoista onkin vähäinen.  

Vakuutuksesta korvataan röntgen- ja magneettitutkimukset sekä leikkaustoimenpiteet. Lääkärin määräämät ortopediset tuet ja sidokset ja leikkausten jälkeinen fysioterapia kuuluvat vakuutusturvaan. Polvi- ja olkapäävammoissa fysioterapiaa voidaan korvat myös silloin, kun sitä määrätään leikkaushoidon sijasta. 

Hammasvammoissa, joita voi tulla Hintsasen esimerkin mukaan vaikka hevosen lastaustilanteessa, ei ole enimmäiskorvausaikaa. Rasitusmurtuman tai sen esiasteen tutkimukset ja hoito korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä. Myös akillesjänteen repeäminen tai katkeaminen voidaan korvata sellaisissakin tapauksissa, jotka on rajattu perinteisten tapaturmavakuutusten korvauspiirin ulkopuolelle. Sporttiturvassa ei myöskään ole yläikärajaa.

Vakuutus on voimassa ulkomailla, myös siellä asuvilla ratsastajilla ja alan työntekijöillä, kuten hevosenhoitajilla. Matkat harrastuksiin, kilpailuihin tai leirille kuuluvat korvauksen piiriin, kuten myös esimerkiksi kesäleirin vapaa-ajan tapaturmat. 

Hintsanen painotti puheessaan, että Sporttivakuutus turvaa myös kaikkien ratsastuksen lajien valmennus- ja kilpailutoiminnan ja on voimassa esim. leireillä koko ajan, ei siis pelkästään ratsastustoiminnassa. Myös esimerkiksi hevosen ajaminen kärryillä kuuluu vakuutuksen piiriin.

Sporttiturvassa on kiinteä 100 euron omavastuu, ei siis esim. 10 prosentin lisäomavastuuta toisin kuin joissakin urheilijoille tarjottavissa vakuutuksissa. Kiinteällä omavastuulla on Hintsasen mukaan suora vaikutus vakuutuksen hintaan ja käytettävyyteen.

”Yksinkertaistettuna, jos 100 euron omavastuuta ei olisi ja ratsastajille sattuu noin 1000 vahinkoa vuodessa, se tarkoittaisi 100 000 euron korotuspainetta vakuutusmaksuun eli euroa 2 euroa jäsentä kohden.”
 


Pohjolan Terveysmestari -palvelu auttaa 

Vahingon sattuessa kannattaa soittaa Pohjolan Terveysmestari -palveluun, jossa annetaan ensihoito-ohjeet ja arvioidaan hoidon tarve.  Tarvittaessa sovitaan aika lääkärille ja samalla kertaa voi saada myös korvauspäätöksen. Maksuton linja on avoin vuoden jokaisena päivänä klo 7-23. 

Pohjola Vakuutuksen kumppaniverkostoon kuuluvat mm. Pohjola Sairaala viidellä paikkakunnalla ja Terveystalo. Myös muualla annettu hoito korvataan, mutta kustannukset pitää maksaa ensin itse ja hakea sitten korvausta Pohjola Vakuutuksesta. Vakavissa hätätapauksissa ensihoito kuljettaa ratsastajan lähimpään päivystykseen tai tarvittaessa yliopistosairaalaan.

Esiin nousi myös Tuplaturva-vakuutus, johon kuuluvat vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Suomen Olympiakomitean kaikille lajiliitoille neuvotteleman vakuutuspaketin Ratsastajainliitto on maksanut kaikille jäsenseuroilleen. Lisätietoa Tuplaturvasta täällä.

Alennusta hevosvakuutuksesta

Ratsastajainliiton jäsenet saavat 10 prosentin alennuksen Pohjolan hevosvakuutuksista. Tilaisuudessa keskusteltiin sekä jäsen- että hevosvakuutusten jatkokehitysmahdollisuuksista. Jäsenvakuutukseen liittyvä avoin keskustelu, jäsenistön toiveiden kuuntelu ja vahinkodataan perustuva vaihtoehtojen kartoitus mahdollistavat vakuutusturvan kehittämisen yhteisin tavoittein.  Myös hevosvakuutuksia on tarkoitus kehittää yhteistyössä Ratsastajainliiton, jäsenistön ja asiantuntijoiden, kuten eläinlääkäreiden kanssa. 

Markkinointiyhteistyötä koskeviin kysymyksiin saatiin niin ikään vastauksia. Vaikka keskusteluissa on tähän saakka painottunut Pohjolan näkyvyys uudessa kilparatsastussarjassa, Pohjola korostaa haluavansa tukea toimintaa laaja-alaisesti kaikilla tasoilla ja kaikissa lajeissa liiton kanssa sovituin tavoittein. Markkinointipanostuksilla ei ole vaikutusta vakuutusten hinnoitteluun tai ehtoihin missään niistä monista urheilulajeista, joiden kanssa Pohjola tekee markkinointiyhteistyötä.

Lopuksi käytiin läpi toimintaohjeita vahinkojen sattuessa. Mikäli hoitopolkua ei ole aloitettu Terveysmestari-palvelun kautta ja jäsen on maksanut hoitokulunsa itse, korvaushakemuksen voi tehdä kätevästi osoitteessa vahinkoapu.pohjola.fi. Tunnistautuminen onnistuu kaikkien pankkien tunnuksilla ja samassa palvelussa hoituvat myös kodin ja perheen muiden vakuutusten vahinkoilmoitukset.
 


 

Sporttimestarin sparrausapua

Pohjola Vakuutus ja Pohjola Sairaala tarjoavat jäsenseuroille ja ratsastuskouluille maksutta Sporttimestarin sparrausapua. Yhdessä UKK-instituutin kanssa toteutettavalla ohjelmalla kehitetään valmennustaitoja, lisätään urheilullista suorituskykyä ja ennaltaehkäistään loukkaantumisia erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Lisätietoja voi kysyä: sporttimestari@pohjola.fi. 
 

Jäsenmaksua ei haluttu nostaa

Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto näkee alkaneen vuoden lupaavana.

”Ratsastus on pärjännyt lajina hyvin koronakurimuksesta huolimatta. Tunneille on kysyntää, ja paljon uutta väkeä on virrannut lajin pariin. Näin helmikuun alussa, kaksi viikkoa ennen virallista vertailupäivää, meillä on jo 93 prosenttia viime helmikuun jäsenmäärästä mukana toiminnassa. Tästä lähdetään tsemppaamaan eteenpäin.”

Mennyt vuosi oli koronapandemian vuoksi monella tavalla haasteellinen.

”Viime kevät säikäytti ja seisautti meidät niin kuin muunkin yhteiskunnan monella tapaa. Liiton talouden näkökulmasta oli merkittäviä uhkakuvia ilmassa, ja pian jouduttiinkin turvautumaan lomautuksiin sekä henkilöstövähennyksiin. Tähän kaikkia koettelevaan tilanteeseen liittyi myös ajatus, ettei haluttu kuormittaa jäseniä maksujen nostolla", Koivisto avaa päätöksenteon syitä, ja kertoo myöhemmin, että jos korotuksiin olisi lähdetty, monien jäsenmaksu olisi jatkossa ollut yli kahdeksankymmentä euroa. Prosentuaalinen korotus olisi ollut merkittävä ja jäsenmaksun korotus todennäköisesti pysyvä."

Vakuutusjärjestely on ollut pitkään vastaavanlainen, liiton ajatustapa on yhteisvastuullinen. Halutaan luoda turvaverkko kaikille lajin parissa toimiville, myös alkeiskurssilaisille ja lajia kokeileville.

Yksi moneen kertaan kysytyistä kysymyksistä, miksi vakuutus piti kilpailuttaa, sai vastauksen. Vanhan tasoista ja hintaista vakuutusta ei ollut enää tarjolla markkinoilla. Vakuutukset muodostavat yli 700 000 euron erän liiton budjetista jo valmiiksi, ja aiemman vakuutusyhtiön uusi ehdotus olisi nostanut kustannuksen 1,3 miljoonaan euroon.
Koivisto on pahoillaan ja pyytää anteeksi sitä, että tiedot saatiin julkiseksi vasta joulukuun lopussa. Sopimusneuvottelut ja vakuutustuotteen hiominen sopivaksi vievät pitkään loppuvuoteen. 
 


 

Pitäisikö olla enemmän valinnanvapautta?

Jäsenistön toiveet valinnanvapaudesta ovat kiihdyttäneet liittoa tutkimaan vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Koivisto ehdottaa, että asiassa edetään jäsenkyselyn kautta. Kyselyn vastaukset käsitellään toimistossa ja niistä muotoillaan vaihtoehtoja hallitukselle esitettäväksi. Hallitus vie parhaimmat ehdotukset syyskokoukseen päätettäväksi. 

”Kannustan aktiivisuuteen, kun liitto kysyy jäsenseuroiltaan, talleiltaan ja henkilöjäseniltään. Jokainen vastaus on tärkeä.”

Myös Pohjola Vakuutuksen tilastoja tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään. Vakuutusyhtiö käy niitä läpi yhdessä liiton kanssa. Vakuutusturvasta tulee jatkossa jäsenille läpinäkyvämpää.


Löydät taltioinnin live-illasta täältä.