OKM:n myönsi seuratukea Vaulting Club Finlandille valmentautumiseen ja seuran nuorisotyöhön

23.9.2023

Vikellysseura Vaulting Club Finland on vikellysharrastukseen ja -kilpailemiseen keskittyvä SRL:n jäsenseura. Koko Suomen laajuudella toimiva aktiivinen seura järjestää valmennuksia ja kilpailuja, tukee lajin harrastajia ja kilpaurheilijoita fyysisen kunnon, hevos- ja lajitaitojen parantamiseksi sekä jakaa tietoutta vikellykseen liittyen. OKM:n myöntämän seuratuen avulla perustettu hanke käynnistyi tänä viikonloppuna!

Kuvat Sanna Tapojärvi-Rasi.

 

Tiedote Vaulting Club Finland

VCF:lle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratukea Laatua valmentautumiseen, yhteisöllisyyttä harjoitteluun! -hankkeeseen. Hankkeen myötä VCF:llä on upea mahdollisuus kehittää seuran leirejä, etätreenejä ja muita valmennuksia paremmiksi sekä panostaa isosti vikeltäjien omatoimisen harjoittelun tukemiseen. Hanke toteutetaan aikavälillä syyskuu 2023 – elokuu 2024. Ensimmäinen OKM:n osarahoitteisen hankkeen valmennus on tänä viikonloppuna.

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisen valmentautumisen ja seuran nuorisotyön tehostaminen sekä seuran nuorten osallistaminen seuratyöhön.

Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaisen valmentautumisen näkökulmasta omatoimiseen harjoitteluun ja etäharjoituksiin soveltuvia käytäntöjä, menetelmiä ja malleja seuran harraste- ja kilpatason vikeltäjille sekä seuran kotivalmentajille. Etäharjoituskäytännöillä tuetaan ympäri Suomea olevien harjoitustiimien omatoimista valmentautumista. Vikeltäjille annetaan hankkeessa työkaluja omaksua ja toteuttaa omatoimista harjoittelua. Vikeltäjät oppivat itse rakentamaan “kisakuntoa” vuosi- ja viikkotasolla ja ottamaan vastuuta treenaamisesta.

Hankkeessa järjestetään vikeltäjille koulutuksia ja etätreenejä sekä annetaan työkaluja viikoittaiseen harjoitteluun. Kotivalmentajille ja -juoksuttajille toteutetaan syksyllä koulutus, jotta he osaavat paremmin tukea vikeltäjiä kokonaisvaltaisessa treenaamisessa läpi vuoden. Luennot, harjoitussuunnitelmien pohjat, suorituskykytestit sekä etävalmennukset hankitaan ulkopuolisilta ammattivalmentajilta.

Hankkeessa kehitetään myös seuran nuorisotyötä. Nuoria harrastajia osallistetaan hankkeen toteutukseen ja sitä kautta koko seuran toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa kehitetään seuran nuorisotoimintaa kiinnostavammaksi ja enemmän nuorten omaksi. Hyväksi todettuja nuorisotiimin organisointia, viestintämallia sekä nuorten välisen yhteydenpitoa koskevia käytänteitä jatketaan hankkeen jälkeen. Tarkoitus on, että nuoret oppivat aktiivisiksi seuratoimijoiksi.

Toivomme hankkeen aikana toteutettaviin valmennuksiin paljon osallistujia, jotta mahdollisimman moni pääsee hyötymään seuratuesta!

Vikellysseura Vaulting Club Finland perustettiin loppuvuonna 2018, ja toiminta on ollut siitä asti aktiivista.

VCG:n uutinen: https://vaultingclubfinland.wordpress.com/