Ratsastajainliiton edunvalvontatyö on monimuotoista ja tapahtuu usein taustalla

9.2.2021

Suomen Ratsastajainliitto tekee aktiivisesti työtä edistääkseen jäsenistönsä ja alan harrastajien asemaa. Etuja valvotaan tekemällä yhteistyötä hevosalan muiden vaikuttajatahojen kanssa. Ratsastajainliitto ylläpitää dialogia keskeisten ministeriöiden ja kuntien päättäjien kanssa. Seuraamme Euroopan unionin lainsäädännön vaikutusta maamme hevostalouteen. Liiton merkitys lausuntotahona ja hevosalan asiantuntijana on kiistaton.


 

Edunvalvonnan tavoitteena on mm. varmistaa, että hevosiin liittyvä toiminta huomioidaan yhteiskuntasuunnittelussa, tarkoituksenmukaisia ratsastuspaikkoja on sekä taajamissa että maaseudulla ja, että hevosella saa liikkua jokamiehenoikeudella.

Ratsastus on merkittävä osa suomalaista urheilua. Laji on mahdollinen jokaiselle kiinnostuneelle omien edellytystensä mukaisesti. Lajin vetovoimaisuuden varmistaminen ja olosuhteisiin panostaminen on meidän tehtävämme. Huolehdimme, että yhteiskunta tukee ja arvostaa lajiamme ja tukee sitä myös taloudellisesti
 

Yksi suurimmista lajiliitoista

SRL on yksi suurimmista urheilun lajiliitoista. Osa edunvalvontaan liittyvistä yhteydenotoista kohdistuu kymmeneen suurimpaan lajiliittoon, joiden joukkoon SRL kuuluu. Sanomallamme on painoarvoa, ja kannanottomme ovat merkityksellisiä yhteiskunnallisella tasolla.

SRL saa ministeriöiden lähettämiä lausuntopyyntöjä vuodessa useita. Lausuntopyyntöjä tulee esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriöltä, sisäministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Viimeisin lausuntopyyntö koskee arpajaislain uudistamista ja liikunnan ja urheilun rahoitusta. Parhaillaan työn alla on myös lausunto liikuntapaikkarakentamisesta.

Hevosalaan kohdistuva vaikutus on myös välillistä. SRL:n toimilla vaikutetaan hevosalan imagoon. Hevosalan imago vaikuttaa mielikuviin ja sitä kautta asenteisiin, jotka puolestaan vaikuttavat sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä toimintaedellytyksiimme.

SRL tekee edunvalvontatyötä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Merkittäviä kumppaneita tässä ovat Olympiakomitea, Suomen Hippos, MTK ja Hippolis. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneiden kanssa työstetään hevosalan kuntavaaliohjelmaa.

Ratsastajainliitto on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani, jonka kannanottoja ja läsnäoloa pidetään merkittävänä eri sidosryhmien toiminnassa. Tällaista sidosryhmäyhteistyötä tehdään aktiivisesti esimerkiksi Ulkoilufoorumin, Ruokaviraston, Luonnonvarakeskuksen, Tukesin ja hevosalan oppilaitosten kanssa.

SRL on mukana aktiivisesti erilaisissa hevosalaa kehittävissä hankkeissa ohjausryhmän jäsenenä. Tällä hetkellä olemme mukana Hevostellen, Kestävän Hevosmatkailun Tiekartta Kanta-Hämeessä ja Hevoset ja Työ -hankkeissa.


Osallistu ja vaikuta

SRL:n varsinaisia jäseniä ovat paikalliset rekisteröidyt ratsastusseurat. Liiton yhteisöjäseniä voivat olla ratsastuskoulut ja -tallit sekä muut ratsastuspalveluja tarjoavat yritykset, oppilaitokset tai yhteisöt. Yksittäiset henkilöt voivat kuulua Ratsastajainliittoon liittymällä sen jäsenyhdistysten jäseniksi.

Jäsenet puolestaan toimiessaan esimerkiksi toimihenkilönä tai valmentajana edustavat aina Ratsastajainliittoa. Jokainen toimija luo mielikuvaa ratsastuksesta ja hevosalasta ja tekee samaa imagoon vaikuttavaa työtä kuin vaikka liiton hallituksen jäsen. Toisin sanoen me kaikki olemme Ratsastajainliitto.

SRL:n jäsenenä tallilla ja ratsastusseuralla on ääni- ja puheoikeus vuosikokouksissa. Jäsenenä pystyt vaikuttamaan asioihin. Kannustamme käyttämää ääni- ja puheoikeutta.

Ratsastusseuran jäsen voi asettua ehdolle SRL:n luottamustoimiin ja saada äänensä sitä kautta mukaan avoimeen ja rakentavaan keskusteluun. Voit hakea mukaan ratsastusseuran hallitukseen, aluejaostoon, erilaisiin työryhmiin ja SRL:n hallitukseen.

SRL:n jäsen voi vaikuttaa myös alueellisesti. Oman alueen aluejaostossa on aktiivisia henkilöitä, jotka kehittävät jatkuvasti toimintaa alueella suoraan lajin parissa sekä toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oman alueen kanssa kannattaa olla aktiivisessa yhteistyössä, kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Kuntatasolla voit vaikuttaa oman alueen kautta. Yhdessä eteenpäin!

Kuva Hanna Heinonen.


Viestintä

Viestintä on osa edunvalvontaa. Esimerkiksi vuonna 2020 alkaneen koronapandemian aikana SRL on tehnyt ajantasaisesti tulkintoja ohjeista ja määräyksistä, tiedottanut ja antanut toimintaohjeita ratsastuskouluille, seuroille, jäsenille ja tapahtumajärjestäjille.

SRL:n ulkoisella viestinnällä vaikutetaan suureen yleisöön. Tiedotuksella ja kampanjoilla tehdään ratsastusta tunnetuksi kilpaurheiluna, liikuntamuotona, harrastuksena ja ammattina. Viestinnällä on myös tärkeä rooli yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa sekä hevosen hyvinvointiin, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.