Ratsastajainliiton hallituksen kannanotto koronarajoituksiin ratsastuksessa

18.3.2021

Suomen Ratsastajainliiton hallitus otti 18.3. kokouksessaan kantaa koronarajoitusten noudattamiseen ratsastusurheilussa. Ratsastajainliiton näkemyksen mukaan ratsastustoiminta ei ole tartuntatautilaissa tarkoitettua joukkueurheilua, ryhmäliikuntaa, kontaktilaji tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Hallituksen jäsenet haluavat kiittää jäsenistöä ja hevosalan yrittäjiä vastuullisesta toiminnasta ja hevosten hyvinvoinnin huomioimisesta vaikeassa tilanteessa. Alustavien viranomaistietojen mukaan ratsastukseen liitettyjä tautitapauksia ja altistumisia on ollut hyvin vähän.


Ratsukoiden fyysinen etäisyys toisiinsa säilyy vaaditulla turvaetäisyydellä lajin luonteen vuoksi. Toiminnassa yhtä aikaa paikalla olevien ratsukoiden määrä on vähäinen suhteessa ratsastuskenttien ja hallien kokoon. Myös ratsukoiden sijoittuminen suhteessa toisiinsa varmistaa turvaetäisyydet vähentäen riskiä covid-19-taudin leviämiselle tai merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.

Ratsastajainliiton näkemyksen mukaan ratsastushalleissa voidaan ratsastaa ottaen huomioon terveysturvallisuus, sillä kun henkilömäärä mitoitetaan hallien kokoon, ovat olosuhteet käytännössä vastaavat kuin ulkokentällä. Edellytyksenä hallien käytölle on, että ryhmäkoot pidetään sellaisina, että turvaetäisyydet toteutuvat poikkeuksetta ja että toiminnot eivät ole alueella annettujen viranomaismääräysten vastaista. Hallissa ei tulisi oleskella ratsukoiden ohella muita kuin opettaja tai valmentaja. Heille suositellaan maskin käyttöä. Ratsastajainliitto suosittelee ratsastusta ulkotiloissa silloin, kun se on mahdollista.


 

Talli- ja sosiaalitilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään asiointiin. Suosittelemme tallihenkilökuntaa ohjeistamaan talleilla kävijöitä, rajaamaan kävijämääriä alueensa suositusten mukaiseksi ja seuraamaan varotoimien noudattamista.

Riittävän etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä estää tehokkaasti tartuntoja. Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata koko tallilla olon ajan. Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden, kuten perhekuntien, väliin jää vähintään 2 metriä.

Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Tallilla kävijöillä pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ohjeistetaan maskin käyttöä, riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tilojen, pintojen ja varusteiden puhdistamista tehostetaan. Tallille ei saa mennä oireisena, sairaana tai vastoin terveysviranomaisen antamaa karanteenimääräystä.

Ratsastustunnit ja valmennukset rajoitetaan vain varsinaisille osallistujille. Järjestetään koulutukset ja kokoontumiset etänä. Tartunnan jäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot tallilla kävijöistä.

Tilanne, suositukset ja rajoitukset vaihtelevat eri alueilla. Myös eri viranomaisten, sairaanhoitoaluiden, kaupunkien ja kuntien tulkinnat voivat poiketa toisistaan. Alueellisten viranomaisten tulkinta ratsastushalleja koskien voi poiketa Ratsastajainliiton näkemyksistä. Lopulliset päätökset, joita on toiminnassa noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen. Suosittelemme yrittäjiä varautumaan ennalta poikkeustilan erilaisiin mahdollisiin määräyksiin erityisesti leviämisalueilla.