Ratsastajainliitto ajaa aktiivisesti talleille tukipakettia

27.3.2020

Ratsastajainliitto on huolissaan COVID-19-pandemian vaikutuksista tallien toimintaan. Hallitukselle on esitetty mittavaa tukipakettia toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Ratsastajainliitto on esittänyt MTK:n hevosverkoston jäsenenä hallitukselle tukipakettia, jolla turvataan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkuminen.

Suomen Ratsastajainliitto seuraa COVID-19 -tilannetta ja sen vaikutuksia aktiivisesti. Reagoimme suosituksissamme viranomaisten uusiin määräyksiin ottaen huomioon sekä ihmisten terveyden, hevosten hyvinvoinnin että tallien ongelmat.

Ratsastajainliitto on huolissaan COVID-19-pandemian vaikutuksista hevosalaan ja erityisesti ratsastustallien toimintaan. Ratsastajainliitto oli mukana tekemässä kyselyä hevosalan yrittäjille, johon sadut vastaukset vahvistavat, että ratsastustallit ajautuvat nopealla tahdilla talousahdinkoon, jolla on merkittäviä vaikutuksia ei vain tallien nykyiselle toiminnalle vaan myös pitkällä aikavälillä. Heikentyvä tilanne vaikuttaa koko hevosalaan.

Useimmat talliyritykset ovat pienyrityksiä, joiden liikevaihto asettuu 50.000 ja 200.000 euron välille. Asiakas- ja rahavirrat tyrehtyvät, mutta kustannukset säilyvät. Toimintaa ei voi lyhyellä tähtäimellä ajaa alas. Parinkin kuukauden toimintahäiriö saattaa olla tallille kohtalokas. Talliyrityksille tuen tarve on kiireinen.

Poikkeustilan alettua Ratsastajainliitto on ollut jatkuvassa yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriöön, Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Työ- ja elinkeinoministeriöön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja Ruokavirastoon.  

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään lisäksi päivittäin mm. Suomen Hippoksen ja Maaseudun tuottajien keskusjärjestö MTK:n, sekä Hippoliksen kanssa. Etsimme ratkaisuja ihmisten turvallisuuden ja terveyden ylläpitämiseen, tallien henkilöstöön ja hevosten hyvinvointiin, liikkumiseen liittyviin ja talouden turvaamisen kysymyksiin.

Hevosalan toimijat keräsivät 20. -23.3.2020 yli kuudeltasadalta hevosalan yrittäjältä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Vaikutukset näkyvät kassavirran ja maksuvalmiuden vähentymisenä, ostopalveluiden heikentymisenä ja suunniteltujen investointien teettämättä jättämisenä. Vaikutukset ulottuvat myös työvoiman käyttöön alentavasti, joka johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin. 

MTK:n hevosverkosto on esittänyt  perjantaina 27.3.2020 hallitukselle pakettia, jolla pyritään turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkumisen turvaaminen.

MTK:n hevosverkoston esitys Suomen hallitukselle.

Ratsastajainliitto tiedottaa jäsentallejaan ajantasaisesti valtiovallan määräyksistä, suosituksista ja taloudellisen edunvalvonnan tilanteesta.  Ratsastajainliitto myötäelää jäseniensä kanssa haasteet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Voimia ja terveyttä! #yhdessä