Reilun Pelin teemavuosi: Yhtä jalkaa kiusaamista vastaan

25.4.2018

Reilun Pelin teemavuosi: Yhtä jalkaa kiusaamista vastaan

Reilu Peli on liiton teemavuosi vuonna 2018. Ratsastajainliitto haastaa kaikki ratsastusseurat- ja tallit mukaan Yhtä jalkaa – kiusaamista vastaan -kampanjaan.
Ratsastajainliiton jäsenseurat ja -tallit, jotka haluavat olla mukana kampanjassa, lähettävät tiedon mukanaolostaan SRL:n toimistoon Nina Kaipiolle (nina.kaipio@ratsastus.fi).

Jokainen mukana oleva seura tai talli sitoutuu seuraavaan:


1. Seura/talli laatii omat pelisäännöt kiusaamisen ehkäisemiseksi. Pelisäännöt ovat näkyvissä seuran/tallin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

2. Seura/talli järjestää erillisen vanhempainillan, jossa käydään läpi Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -oppaan sisältöjä.

3. Seura/talli järjestää vuoden aikana palkitsemisjuhlan, jossa valitaan vähintään yksi #ReiluRatsastaja ja #ReiluToimija.


Ratsastajainliitto julkaisee kaikki kampanjassa mukana olevat seurat ja tallit nettisivuillaan. Kaikki mukana olevat seurat ja tallit palkitaan vuoden 2018 lopussa.