Suomen Ratsastajainliiton tilannekatsaus

23.4.2020

Suomen Ratsastajainliitto seuraa toiminnassaan ja suosituksissaan viranomaisten ohjeita. Kilpailu-, valmennus- ja koulutustoimintaa käynnistetään sen mukaisesti, miten Suomen hallitus ja aluehallintovirastot rajoittavat tai vapauttavat toimintaa. Ratsastajainliitto päivittää myös suosituksensa talli- ja seuratoiminnalle tilanteen mukaisesti.

Ratsastajainliitto korostaa, että vaikka Suomessa mahdollisesti luovutaan asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista, tilanne on yhä vakava ja kaikessa toiminnassa on muistettava lähikontaktien välttäminen, hyvä hygienia ja muut tarttumista rajoittavat toimet. Ratsastuksessa on lajina toimittu hyvin ja vastuullisesti, jatkamme samalla linjalla.

Tällä hetkellä tiedossa on, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa jatketaan ainakin 31. heinäkuuta saakka. Nyt voimassa oleva linjaus kieltää yli 10 osallistujan julkiset kokoontumiset. Suomen hallitus neuvottelee rajoitustoimenpiteistä irtaantumisesta Hetemäen valmisteluryhmän suunnitelman pohjalta 3. toukokuuta.

Ratsastajainliitto käynnistää siis kilpailutoiminnan, valmennuksen ja muut aktiviteetit, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Päätöksenteon pohjana on, minkä suuruisia kokoontumisia sallitaan ja koska päätöksiä saadaan. Toimenpiteitä kartoitetaan ja muutoksiin reagoidaan nopeasti.

Alla tarkempi katsaus toimitaloittain.

Helsingissä 23.4.2020

Jukka Koivisto
toiminnanjohtaja

Sport Office

Ratsastajainliiton alainen kilpailu- ja valmennustoiminta pysäytettiin koronapandemian leviämisen estämiseksi. Odotettavissa on rajoitusten purkua. Liiton Sport Office valmistautuu uuteen tilanteeseen ja kartoittaa tiiviisti mahdollisuuksia toiminnan käynnistämiseen neuvotteluissa lajikomiteoiden,  järjestäjien, valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa.

Toiminta käynnistetään sitä mukaa, minkä rajoitusten purku mahdollistaa. Tavoitteena on tarjota kilpailutoimintaa monipuolisesti eri tasoilla ja tavoilla.  Kilpailujen, valmennusten ja koulutusten toteuttamiseen laaditaan uusi poikkeusajan ohjeistus, jonka avulla toiminnasta tehdään sekä rajoitusten mukaista että mahdollisimman turvallista. Urheilutapahtumia voidaan poikkeusoloissa sopeuttaa esimerkiksi rajoittamalla osallistuja- tai lähtijämääriä.

Mittavampia kilpailutapahtumia heinäkuun saakka perutaan tai siirretään mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Ypäjän NBCH-kilpailu este-, koulu- ja pararatsastuksessa ei toteudu kesäkuussa. Kouluratsastuksen SM-kilpailut on jo aiemmin siirretty syyskuulle. Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut siirtyvät ensi vuoteen. Erityisesti kansainvälisten kilpailujen järjestäminen on haaste, koska niihin vaikuttavat olosuhteet muissa maissa sekä rajoitukset matkustamiseen.

Koronatilanne pysäytti liiton johtaman kilpailu- ja valmennustoiminnan maaliskuun puolivälin jälkeen. Sen paremmin maajoukkue- kuin aluevalmennuksiakaan ei ole järjestetty. Kilpailut ja valmennukset on tällä hetkellä peruttu toukokuun loppuun asti. Osa aluevalmennuksista yritetään järjestää kesän aikana, jos viranomaismääräykset sen sallivat.

Valmentajat ovat pitäneet yhteyttä keskenään. Olympialajien päävalmentajat ja aluevalmentajat ovat käyneet läpi kuluneen talvikauden tapahtumia ja suunnitelleet tulevaisuutta yhdessä. Tiiviimpi yhteydenpito vie osaamista eteenpäin.

Korona vaikutti myös kevään koulutustoimintaan. Osa lisenssikoulutuksista jäi kokonaan järjestämättä, osa pystyttiin toteuttamaan etäkoulutuksina. Kaikkia tänä vuonna päättyviä toimihenkilölisenssejä päätettiin jatkaa tilanteen takia vuodella.

Koronalla ollut suuri vaikutus kilpailulupien myyntiin. Tässä olemme pahasti jäljessä viime vuodesta ja se näkyy myös tulokertymässä. Lisenssejä on lunastettu huhtikuun puoleen väliin mennessä vain alle puolet viimevuotisesta määrästä. Myös hevosten vuosimaksuja on maksettu selvästi vähemmän kuin vuosi sitten.

Lajikomiteat ja toimisto ovat miettineet kilpailukalenterin muutoksia tilanteen edetessä samoin kuin sitä, miten ihmisten terveys ja turvaus kilpailutilanteissa varmistetaan. Kilpailuun osallistuvien hevosten määrää on pakko rajoittaa eikä hevosia välttämättä majoiteta kisapaikalle. Arvokilpailuja siirtyy myöhemmäksi ja sarjakilpailujen sääntöjä joudutaan muokkaamaan.

Olemme tutkineet yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa mahdollisuuksia toteuttaa koulu-, este- ja pararatsastuksen PM-kilpailut loppukesällä. Jokaisessa maassa on rajoitustoimille kuitenkin omat aikataulunsa. Vikellyksen PM-kilpailut on jo päätetty siirtää kesäkuun puolivälistä myöhemmäksi ja matkaratsastuksen PM-kilpailut on tältä vuodelta peruttu kokonaan. Nuorten ikäluokkien Euroopan mestaruuskilpailujen toteuttaminen on sekin vielä epävarmaa. Ponien Euroopan mestaruuskilpailut siirrettiin heinäkuulta syyskuulle.

Kansainvälinen kilpailutoiminta on ollut täysin pysähdyksissä jo kuukauden verran. Vielä ei ole mitään tietoa siitä, milloin rajojen yli pääsee taas kulkemaan ja kilpaurheilua voidaan jatkaa.

Olympialaisten siirto ensi vuodelle vaikuttaa edustusratsastajien elämään. Jo ansaitut olympiapaikat saadaan pitää, mutta koko ensi vuoden kansainvälinen arvokilpailukalenteri täytyy suunnitella uusiksi. Eri lajien seniorien Euroopan mestaruuskilpailut olisivat liian lähellä olympialaisia. FEI on jo ryhtynyt suunnittelemaan kauden 2021 kilpailukalenteria uudestaan samalla kun tämän vuoden kalenteria muovataan uusiksi kisa kerrallaan. Tähän mennessä on jouduttu peruuttamaan satoja kilpailuja.

Urheilujohtaja
Jutta Koivula

Tallitoiminta ja viestintä

Poikkeustilanteessa Ratsastajainliiton jäsentallit ovat sopeuttaneet toimintaansa yksikkökohtaisesti viranomaismääräykset huomioiden erilaisilla tavoilla. Asiakasmääriä on rajoitettu, toimintaa hajautettu ja käytänteitä muutettu vallitsevaan tilanteeseen soveltuviksi.

Kesäkauden toimintaan, kuten leirien järjestämiseen, annetaan tarkempia suosituksia ja neuvontaa 3.5. saatujen tietojen perusteella.

Osa talleista on sulkenut ovensa toistaiseksi, mutta suuressa osassa toiminta jatkuu rajoitetusti. Tilanne on kuitenkin haastava ja sitä lisää epävarmuus poikkeustilan pitkittymisestä ja talousnäkymistä. Tallikäynnit ja auditoinnit on keskeytetty, mutta neuvontaa ja konsultaatiota annetaan edelleen puhelimitse ja sähköpostilla.

Yhteistyössä muiden hevosalan toimijoiden kanssa valtionhallinnolle esitettiin vetoomus ja tukipyyntö toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi 27.3.2020.

Talleille kehitetään parhaillaan digitaalisia yhteydenpitomuotoja ja koulutusta. Poikkeustilanteen edistymistä seurataan päivittäin ja talleja tiedotetaan suosituksista ja viranomaismääräyksistä kuten tähänkin saakka. Edunvalvontayhteistyötä tehostetaan ja tiedonvaihtoa sidosryhmien välillä kehitetään edelleen. Uusia toimintamalleja kehitetään, testataan ja otetaan käyttöön talleille kohdistuvien palvelujen modernisoimiseksi ja monipuolistamiseksi. Poikkeustilannetta käytetään oppimiseen ja alan kehittämiseen. Tallikäynneistä aiheutuvia kulukorvauksia ei tällä hetkellä synny.

Viestinnän tarve korostui erityisesti tallitoiminnassa. Talleille aloitettiin tehostettu tiedottaminen yhteistyössä viestinnän kanssa tilanteesta 9. maaliskuuta alkaen ja sitä jatketaan edelleen. Ohessa listattuna yleinen tiedotus lisättynä talleille kohdennetuilla viesteillä. Lisäksi yksittäisiä yhteydenottoja ja median tiedusteluja on tullut todella paljon, joihin on vastattu tapauskohtaisesti erikseen.  

 • Tietoa ja toimintaohjeet paikallisesti
 • Tarkennettua tietoa tallitoimintaan, THL:n ohjeet ja varautuminen toiminnan muutoksiin taloudellisesti
 • Tietoa vapaaehtoisten valmiusryhmästä ja talliavusta
 • Työterveyslaitoksen ohje tartuntataudeilta suojautumiksi henkilökunnan suojaamiseksi
 • Hevosalan kysely: koronaviruksen vaikutukset hevosalaan
 • Hevosalan tuen tarve selvitetty valtiohallinnolle, alan yrityksille tietoa rahoitusmahdollisuuksista
  Ratsastajainliiton suosituksia tallitoimintaan poikkeusoloissa, mm. 10 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan
 • Päivitetyt neuvot ja tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista
 • MTK:n hevosverkoston vetoomus valtionhallinnolle hevosalan puolesta
 • Uudenmaan maakuntarajan sulkeutuminen, vastauksia Poliisihallitukselta SRL:lle
 • Kehotus harkintaan ja varovaisuuteen hevostoiminnassa, vältetään terveydenhuollon kuormitusta
 • Tarkennuksia liikkumiseen Uudenmaan maakuntarajan yli
 • Kiitos talleille joustosta poikkeustilanteessa

Minna Peltonen
tallitoiminnan kehittäjä

Seura- ja harrastetoiminta

Seuratoiminnassa seurataan tilanteen kehittymistä. Koulutukset ja tapahtumat on siirretty osittain nettiin ja osittain odottamaan koronatilanteen loppumista, osa toiminnasta on jouduttu myös perumaan. Seuroissa ja alueilla on pystytty toteuttamaan jonkin verran tilanteen sallimia aktiviteetteja, kuten etäkoulutuksia ja -kokouksia. Mikäli 10 hengen kokoontumisrajoitusta lievennetään, toiminta käynnistyy seuroissa asteittain ja hallituksen antamia kokoontumisiin liittyviä ohjeistuksia noudattaen.

Perustoimintaa on liitossa pystytty osittain jatkamaan, koska harrastetoimintaa tehdään pitkälti henkilötyönä vapaaehtoisten kanssa eikä sopeutustoimia talouden näkökulmasta ole toistaiseksi vielä tarvittu. Seuratoimintaan, alueille ja jäsenistölle on tuotettu lisämateriaaleja ja aktivointia liiton eri kanavien kautta. Liitossa on parhaillaan kolme HAMKin hevostradenomi-opiskelijaa etätyönä toteuttavalla harjoittelujaksolla, jotka ovat auttaneet materiaalien tuottamisessa.  

Harrastetoiminnan toimielinten kokouksia pidetään etänä ja niiden määrää sekä muuta yhteydenpitoa on hetkellisesti lisätty, kun yhdessä mietitään toimenpiteitä akuutissa tilanteessa ja jatkossa. Nuorten Päättäjien uusi ryhmä on aloittanut toimintansa huhtikuussa.

Ratsastajainliitosta on lähdössä seuroille kysely, jossa kartoitetaan mm. seurojen tilannetta yleisesti, digikehitystä, koronan vaikutuksia toimintaan sekä seurojen näkemyksiä lähitulevaisuuden näkymistä. Kyselyn pohjalta ollaan seuroihin yhteydessä myös puhelimitse seuran niin toivoessa. Aluejaostot teettävät omia kyselyitä alueillaan.

Seurakehittämisen osalta pohditaan parhaillaan digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja tehdään etäkokeiluja.

Kehitystyön alla on parhaillaan mm. jäsenhuone ja jäsenlajiuudistus, organisaation toiminnan uudistaminen, lasten ja nuorten toiminnan rakentaminen koko organisaation kattavaksi sekä palvelukehitys. Kehitystyötä jatketaan sen mukaan, miten se on mahdollista talouden ja resurssien näkökulmasta. Strategiatyöryhmä on valjastettu pohtimaan koronatilannetta ja sen vaikutuksia liiton toimintaan jatkossa. Strategiatyö jatkuu näiden pohdintojen pohjalta uudessa tilanteessa, kun päästään taas arkeen.

Harrastetoiminnan budjetti on pääosin sidottu talli- ja seurakäynteihin, vapaaehtoisten matkakuluihin ja materiaalituotannon kuluihin. Säästöjä syntyy, kun talli- ja seurakäyntejä, kokouksia eikä tapaamisia ole. Materiaalituotannon kuluista säästetään myös tarpeen mukaan.

Toimintaa jatketaan pitkäjännitteisesti ja keskeytyneet toiminnot käynnistetään rajoitusten poistuessa ohjeistuksia noudattaen.

Marja Teljamo
Seura-, talli- ja aluepalveluiden linjapäällikkö

SRL100 Juhlavuosi

Ratsastajainliiton 100-vuotisjuhlinta painottuu näillä näkymin syksylle. Kesä-heinäkuun tapahtumista Ratsastuskouluoppilaiden mestaruudet jäävät pois ohjelmasta ja kesäkuun PM-kilpailuille etsitään vaihtoehtoista aikaa ja toteutusta. SRL100 Juhlanäytöstä Helsinki Horse Show´ssa suunnitellaan parhaillaan. SRL100 Juhlagaala järjestetään yhteisellä risteilyllä Tallinnaan 12.-13. joulukuuta.

Ulla Nurmi
SRL100 Projektipäällikkö

Talous, hallinto ja kevätkokous

Liiton talouteen koronatilanne vaikuttaa monin tavoin. Yleinen taloustilanne ja suhdanteet näyttävät maassamme uhkaavilta. Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat ratsastuksessa lajina erityisesti tallitoimintaan ja harrastamiseen. Yleinen taloustilanne heijastuu myös liiton jäsenmääriin, jotka ovat lievässä laskussa viime vuoteen verrattuna. Jäsenistö on kuitenkin pysynyt ilahduttavasti mukana toiminnassa ja sitä rakentamassa, mistä iso kiitos!

Koronatilanteen vaikutuksia Ratsastajainliiton talouteen on kartoitettu useita eri toteutumia sen mukaan, miten rajoitukset jatkuvat kuukausi kuukaudelta. Suurin suora talousvaikutus näkyy kilpailutoiminnassa, jonka pysähtyminen iskee suoraan kilpailulupa- ja kilpailumaksutuloihin. Luonnollisesti tarvetta lisenssien hankkimiselle ei ole, mikäli kilpailutoiminta tyrehtyy rajoituksiin. Säästöjäkin syntyy esimerkiksi palkintorahoissa, mutta ei korvaavassa mittakaavassa. Negatiivinen nettovaikutus on useita kymmeniä tuhansia euroja, vaikka kilpailutoiminta pääsisi käynnistymään täydellä tehossa loppukaudesta.

Tulojen toteutumatta jääminen vaatii merkittäviä sopeutustoimia koko loppuvuoden ajan. Liiton on astuttava kohti ”selviytymismoodia”. Merkittäviä säästöjä tavoitellaan urheilusta, tapahtumista ja materiaaleista.

Säästöjä haetaan myös henkilöstöjärjestelyillä. Toiminnanjohtaja on aloittanut henkilökohtaiset keskustelut jokaisen toimiston työntekijän kanssa. Kriittisimmät työtehtävät kartoitetaan ja kehityskohteista joudutaan tinkimään. Työajan järjestelyt ovat käynnistyneet. Liukumia on käytetty pois ja vuosilomia painotettu touko-kesäkuulle. Lomautukset ovat myös mahdollisia.

Toiminnan uudelleenorganisointi on todennäköistä suuremmassakin laajuudessa kriisin seurauksena. Kriisi näkyy tulevina vuosina myös jäsen-, kilpailija- ja hevosmäärissä, joten liiton ja lajin johtaminen minimivahingoilla mahdollisimman suureen menestykseen tulevaisuudessa on maraton, ei sprintti.

Valmisteilla on poikkeuslaki, jonka perusteella yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä olisi määritelty varhaisempi ajankohta. Kokousten järjestelyihin on tulossa myös poikkeusaikaan sopivia toteutusmahdollisuuksia. Keskustelu kevätkokouksen järjestelyistä on esillä liiton hallituksen kokouksessa 29.4. Tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava poikkeuslain mukaan viimeistään 30.6.2020.

Jukka Koivisto
toiminnanjohtaja

Jukka Koivisto