Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos sekä Ypäjän kunta kaipaavat edelleen lisätoimia Hevosopistolta

11.12.2020

Ypäjän Hevosopiston omistajatahot suhtautuvat vakavasti syksyn aikana julkisuuteen nousseisiin henkilöstöasioihin. Osaomistajat Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos sekä Ypäjän kunta vaativat Hevosopistolta riippumatonta selvitystä sekä laajempaa toiminnan auditointia.

Suomen Hippoksen hallitus päätti 24.11.2020 kokouksessaan vaatia Hevosopistolta riippumattoman selvityksen tilanteesta, erityistilintarkastuksen ja sen jälkeen ylimääräisen yhtiökokouksen. Hevosopisto kutsui omistajat keskustelemaan tilanteesta, mutta Hippoksen hallituksen päätöstä ei ole muutettu saadun selvityksen perusteella.

Myös Suomen Ratsastajainliitto ja Ypäjän kunta vaativat riippumatonta selvitystä henkilöstön hyvinvoinnista sekä toiminnan laajempaa auditointia, eikä Hevosopiston omistajille 26.11. järjestetyssä tilaisuudessa antamat selvitykset ole muuttaneet edellä mainittujen omistajatahojen päätöksiä.

”Ratsastajainliiton hallitus keskusteli alkuviikosta kokouksessaan Hevosopiston tilanteesta. Totesimme, että esitetty selvitys ei vastaa hallituksen tahtotilaa. Edellytämme, että tehdään aidosti neutraali, ulkopuolinen ja kattava selvitys, jota omistajatahojen edustus ohjaa ja saa siitä myös tulokset suoraan. Hallitus myös valtuutti minut käymään keskustelua muiden omistajien kanssa mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja tahtotilan kartoittamiseksi”, Suomen Ratsastajainliiton varapuheenjohtaja Marjukka Manninen kertoo.

Marjukka Manninen, nykyinen varapuheenjohtaja, SRL:n puheenjohtaja vuoden 2021 alusta.

”Hevosopisto on hevosalalla tärkeä toimija, ja omistajina koemme erittäin tärkeäksi, että asiat saadaan selvitettyä. On kaikkien toimijoiden etu, että tilannetta päästään edistämään riippumattoman selvityksen pohjalta”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen painottaa.

Hevosopiston tilanteesta on käyty tiivistä keskustelua omistajatahojen välillä ja kaikkien omistajatahojen kanta asiaan tullaan varmistamaan ensi viikon aikana. Omistajien esittämät toimenpiteet tarkentuvat siten viikon 51 aikana.