Tallien ja hevosten tilanne huolestuttaa, SRL ajaa tukea ja toimenpiteitä

24.3.2020

Koronavirustilanne vaikeuttaa tallien toimintaa monin tavoin, ja mahdollinen liikkumiskielto lisää huolta hevosten hyvinvoinnista.

Liikkumisrajoituksiin on suunnitteilla tiukennuksia. Tämä on aiheuttanut paljon huolta hevosväen parissa jo ennakkoon. Ihmisten terveys on ensisijainen prioriteetti, mutta samalla useiden tallien tilanne on kriisiytymässä taloudellisesti. Myös hevosista huolehtiminen voi vaikeutua liikkumiskiellon takia.

Suomen Ratsastajainliitto seuraa tilannetta aktiivisesti. Reagoimme suosituksissamme viranomaisten uusiin määräyksiin ottaen parhaamme mukaan huomioon sekä ihmisten terveyden, hevosten hyvinvoinnin että tallien vaikean tilanteen.

Ratsastajainliitto on ollut yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön. Olemme arvioineet mikä alan tuen tarve on kolmen kuukauden jaksolle. Etsimme myös ratkaisuja tallien henkilöstöön ja hevosten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

Ratsastajainliitto oli mukana tekemässä kyselyä hevosalan yrittäjille, ja siihen saatiin runsaasti vastauksia. Kyselystä käy ilmi, että useiden ratsastustallien tilanne ajautuu nopealla tahdilla kohti talouskriisiä, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia ei vain tallien nykyiselle toiminnalle, vaan myös pitkällä aikavälillä.

Selvitämme ennakkoon myös keinoja, miten pahimman paikan tullen hevosia voidaan pitää liikkeellä riittävästi sairastumisen ehkäisemiksi. Rehustus ja tehostettu vedensaanti ovat myös tärkeässä roolissa ähkyjen ehkäisyssä. Olemme pyytäneet ohjeistusta myös eläinlääkäreiltä mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi.