Tarkennus estesääntöihin 1.6.2008 alkaen

29.5.2008

Tarkennus estesääntöihin 1.6.2008 alkaen

"32 § Palkinnot

1.1. Palkinnot
1.1.1. Palkintojen suuruus

Kansallisissa luokissa on aina jaettava raha¬palkinnot. Palkintojen tulee olla oikeassa suh¬teessa luokan vaativuuteen sekä ilmoittautumis- ja lähtömaksujen suuruuteen. Lisäksi eri sijoista jaettavien palkintojen on oltava oikeassa suhtees¬sa keskenään. Helpoissa luokissa viimeisen sijoit¬tu¬neen saaman palkinnon on oltava vähintään yhtä suuri kuin ilmoittautumis- ja lähtömaksun summa. Vaativista luokista alkaen viimeisen palkinnon on oltava vähintään kaksi kertaa ilmoittautumis- ja lähtömaksun summa. Edellä mainittu ei koske myös arvosteluja A.0 ja A.1.

Muutos astuu voimaan 1.6.2008 ja koskee esteratsastuskilpailuja, joiden ilmoittautumisaika ei ole siihen mennessä päättynyt, ja joiden kilpailukutsuihin ennen ilmoittautumisajan päättymistä muutos merkitään.


KS I, 32§, 2. jää edelleen voimaan sellaisenaan."