Täydennyskoulutusta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan

19.2.2018

Täydennyskoulutusta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan

Itä-Suomen yliopisto järjestää Kuopiossa uuden täydennyskoulutuksen (25 op) sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siihen valittavilla opiskelijoilla tulisi olla kokemusta hevosten kanssa työskentelystä ja mahdollisuus oman hevosen käyttöön on hyödyksi. Koulutuksen valittavalla tulisi olla myös vähintään opisto/amk-tasoinen tutkinto ja kolmen vuoden soveltuva työkokemus. Näiden kriteereiden lisäksi arvioidaan hakijan kykyä hyödyntää koulutusta käytännön työssä.

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kuntoutusotteen soveltamisessa omassa työssään. Koulutus soveltuu myös ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille. Koulutus antaa mahdollisuuden hakea Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n jäsenyyttä ja oikeutta käyttää rekisteröityä Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT©)-nimikettä.

Lisätietoja: https://www.aducate.fi/-/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta-syrjaytymisen-ehkaisyssa-ja-sosiaalisessa-kuntoutuksessa-taydennyskoulutus-25-op-