Tiedote dopingtapauksen tutkinnan aloittamisesta (kielletty menetelmä kilpailuissa)

16.3.2018

Tiedote dopingtapauksen tutkinnan aloittamisesta (kielletty menetelmä kilpailuissa)

Saatuaan tiedon mahdollisen kielletyn menetelmän käytöstä kilpailuissa SRL:n hallitus on antidopingsääntöjensä mukaisesti pyytänyt helmikuussa 2018 Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikuntaa (EKADT) tutkimaan, onko asiassa tapahtunut dopingrikkomus lääkintäsääntörikkomuksena. EKADT on lausunnossaan todennut, että kyseessä on vuosien 2014-2018 SRL:n kilpailusääntöjen mukainen dopingrikkomus sekä hevosen sopimaton kohtelu.

SRL:n kilpailusääntöjen mukaan hevosella, jolle on tehty raajan hermokatkaisu, tai muu pysyvästi tuntoa poistava kemiallinen tai kirurginen toimenpide, ei saa kilpailla ollenkaan. Säännön rikkominen luokitellaan dopingrikkomukseksi kilpailuissa kiellettynä menetelmänä.

EKADT:n positiivisen antidopinglausunnon johdosta SRL:n hallitus on siirtänyt asian käsittelyn SRL:n kurinpitolautakunnalle rangaistusten määräämistä varten. Välipäätöksellään 9.3.2018 kurinpitolautakunta on sääntöjen edellyttämällä tavalla asettanut tutkinnan kohteena olevat ratsastajat ja hevosen väliaikaiseen kilpailukieltoon, kunnes asiassa on annettu lopullinen ratkaisu.

Asian tutkinta on kesken, ja kurinpitolautakunnan päätöstä asiassa odotetaan kevään aikana. SRL haluaa muistuttaa kaikkia kilpailijoita siitä, että vastuu hevosen kilpailukelpoisuudesta on ratsastajalla.