Tukesin tuore raportti - Ratsastajan tasapaino vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen

24.2.2023

Valtaosa ratsastustapaturmista aiheutuu ratsastajan tasapainon menetyksestä ja putoamisesta. Monet tapaturmat olisi mahdollista välttää. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) julkaisema raportti pureutuu tapaturmien syihin ja ennaltaehkäisyyn.

Arkistokuva Hanna Heinonen.

 

Tiedote Tukes

Tukes on analysoinut tapaturmia, joita sille on ilmoitettu vuosien 2017-2021 aikana. Raportissa ovat mukana ratsastuskouluissa ja muissa ratsastuspalveluissa tapahtuneet asiakastapaturmat.

Suurin osa Tukesiin ilmoitetuista ratsastustapaturmista aiheutui ratsastajan tasapainon menetyksestä, josta on seurannut putoaminen. Putoaminen tapahtui esimerkiksi tilanteissa, jossa hevonen laukkaa kaarteessa tai tekee ison hypyn esteelle. Hevonen toimii näissä tilanteissa oikein, mutta ratsastajan tasapaino ei ole ollut riittävä. 

Sekä palveluntarjoajan että ratsastajan tulee pohtia, missä vaiheessa ratsastaja on tasapainoltaan valmis vaativampiin suorituksiin ja erityisesti esteisiin. Hyvällä kehonhallinnalla jokainen ratsastaja voi itse parantaa ratsastuksen turvallisuutta.

Osa tapaturmista aiheutui hevosen pelästymisestä tai riehaantumisesta. Kaikkea hevosen lajityypillistä käyttäytymistä ei pystytä kokonaan ennakoimaan. Ratsastuskouluyrittäjät voivat kuitenkin vaikuttaa turvallisuuteen huolehtimalla hevosten koulutuksesta, liikunnasta, ruokinnasta, olosuhteista ja ulkoisista ärsykkeistä sekä valitsemalla toimintaan soveltuvat hevoset huolella. Ratsastuspalveluita tarjoavalta yrittäjältä vaaditaankin monenlaista osaamista ja kokemusta hevosten kanssa toimimisessa.

Tavallinen ratsastuksen harrastaja pystyy parantamaan omaa turvallisuuttaan monella tapaa: kehittämällä hevostaitojaan, huolehtimalla omasta kunnosta ja kehonhallinnasta sekä päivittämällä omat turvavarusteet ajan tasalle.

Tukes valvoo viranomaisena kuluttajaturvallisuuslain noudattamista ratsastuspalveluita tarjoavissa yrityksissä. Käytännössä Tukes valvoo toimintaa tekemällä tarkastuskäyntejä talleille ja ratsastuskouluille. Valvonnan pääpaino on valmentavassa valvonnassa, eli Tukes pyrkii ohjaamaan ja neuvomaan yrityksiä  ja muistuttaa niitä kuluttajaturvallisuuslain velvoitteista.

Linkki raporttiin: Tapaturmat ratsastuspalveluissa Suomessa | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 

Mitä voin harrastajana tehdä turvallisuuden parantamiseksi?

 

23.3.2023 klo 18-19 Webinaari ratsastuksen turvallisuudesta harrastajille
Tervetuloa kuuntelemaan koostetta Tukesin tapaturmaraportista sekä saamaan vinkkejä, mitä jokainen harrastaja voi tehdä oman turvallisuutensa parantamiseksi.  Ilmoittautuminen

29.3.2023 klo 10-12 Webinaari ratsastuksen turvallisuudesta yrittäjille
Tervetuloa kuuntelemaan koostetta Tukesin tapaturmaraportista sekä keskustelemaan hyvistä käytännöistä turvallisuuden parantamisen suhteen. Ilmoittautuminen