Tutkimus suomenpienhevosten tilanteesta ja kysynnästä

19.2.2018

Tutkimus suomenpienhevosten tilanteesta ja kysynnästä

Hämeen ammattikorkeakoulun neljännen vuoden opiskelija Pinja Kyöstilä tekee hevostalouden agrologin tutkinnon opinnäytetyötään. Sen aiheena on suomenpienhevosen tämänhetkinen tilanne sekä jalostussuunnan kysyntä erityisesti ratsastuskouluissa ja muussa opetustoiminnassa. Työn toimeksiantajana toimii Suomenpienhevosyhdistys ry.

Työ on tutkimuspainotteinen ja sen osana toteututaan kysely, joka on suunnattu asiakastoimintaa tarjoaville talliyrityksille (esim. ratsastuskoulut, vaellustallit, ajo-opetusta tarjoavat tallit...), heidän asiakkailleen, hevosalan oppilaitoksille, sekä suomenpienhevoskasvattajille.

Tutkimukseen pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/338BAD8BA62AFD2A