Blogi: Kuka haluaa muutosta?

10.5.2019

Liiton toiminnassa on tapahtunut paljon muutoksia ja ne puhututtavat ihmisiä. Osaltaan muutokset ovat johtuneet henkilövaihdoksista, osaltaan itsessään muutoksen tarpeesta. Muutos voi olla joko mahdollisuus tai tuhoon tuomittu ja lopputuloksen ratkaisemme itse omilla valinnoillamme.  

Luulo ei koskaan ole tiedon väärtti. Monet närää aiheuttaneet asiat ovat osittain myös väärinkäsityksiä ja huhujen kautta muodostettuja käsityksiä sanomisista ja tekemisistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhteisössämme on myös asioita, joita ei voi avata julkisessa keskustelussa. Muun muassa henkilöstöön liittyviä asioita ohjaa vahvasti lainsäädäntö ja sekä työnantajaa että työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus, myös järjestöissä. Vaikka olemmekin hevospiireissä tuttuja toisillemme, tietyt asiat on hyvä pitää erillään työrauhan säilyttämiseksi ja työntekijöiden asianmukaisen ja tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Ristiriitoja syntyy varmaan jatkossakin ja oleellisinta asiassa onkin, että ihmiset kohtaavat ja asioista uskalletaan puhua suoraan. Henkilöstön ja hallituksen väliset asiat on sovittu yhdessä avoimesti keskustellen ja rakentavassa hengessä. Toimistolla on tehty merkittävä määrä toimenpiteitä viimeisen puolen vuoden aikana työhyvinvoinnin eteen ja ne ovat onnistuneet hyvin. Liiton työntekijöiden toiveena on, että väärinkäsityksiä ainakaan näissä asioissa ei enää vallitsisi ja saisimme kaikki työrauhan jatkaa töitä yhdessä ratsastuksen ja hevosten hyväksi.

Liitossa on meneillään kulttuurimuutos uusien toimijoiden myötä ja rakenteellisia muutoksiakin tarvitaan. Useamman henkilön vaihdokset ovat organisaatiossa aina iso muutos, joka edellyttää uudelleenorganisoitumista ja aikaa perehtymiselle. Organisaatiossa, jossa työt ovat henkilösidonnaisia, muutos voi tuottaa tavallista enemmän haastetta ylimenokaudelle ja näin on myös liitossa käynyt. Tällöin toiminta usein suuntautuu hetkeksi sisäänpäin ja tämä saattaa näkyä asiakkaille hetkellisenä palvelutason laskuna. Haluammekin kiittää teitä kaikkia kärsivällisyydestä!

Liiton henkilökunnan lukumäärä (12) on sama kuin ennen urheilun kehittämispäällikön toimen avaamista. Toimiston työkuorma on kasvanut vuosien varrella suureksi ja sitä on lähdetty purkamaan omin ja lisävoimien avulla. Toimiston rakenteita ja tehtäviä tarkastellaan kokonaisuuden näkökulmasta uudelleen samalla, kun toimintasuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti resurssien puitteissa. Pääprojektit KIPA, jäsenhuone ja SRL100 ovat hieman aikataulusta myöhässä, mutta aikatauluja kiritään umpeen mahdollisimman pian. Projektien tilanteesta on tulossa omat blogipostaukset myöhemmin.

Tärkeää koko lajille ja kaikille toimijoille on löytää sopu ja yhteinen tahto viedä asioita eteenpäin. Riidat eivät rakenna, ne rikkovat. Ne rikkovat myös sellaista, joka ei ansaitse tulla rikotuksia ja voi olla vaikea korjata. Hevonen yhdistää suurta joukkoa ihmisiä ja hienon lajimme parissa on valtava määrä osaamista, jota yhdistelemällä saamme hienoja tuloksia aikaan hevosen ja lajin parhaaksi. Hyväksytään erilaiset näkemykset ja hyödynnetään erilaisten ihmisten osaaminen heikkouksien etsimisen ja selän takana toimimisen ja pahanpuhumisen sijaan. Meillä on vahvat toisen kunnioittamisen ja hyvän kohtelun arvot ja pelisäännöt, joiden noudattaminen on jokaisesta meistä kiinni. Muutos rakentuu meidän jokaisen panoksesta.

Jukka Koivisto, Aki Ylänne, Marja Teljamo ja Sanna Hämäläinen
SRL:n johtoryhmä