Eduskunnan hevosystäväinseura ehdottaa ilmaisia varsojen rekisteröintejä

27.10.2023

Tiedote Eduskunnan hevosystäväinseura

Kansanedustaja, Eduskunnan hevosystäväinseuran puheenjohtaja Hilkka Kemppi jätti talousarvioaloitteen, jossa esitetään tukea ruokavirastolle varsojen rekisteröintimaksujen kattamiseen vuoden 2024 osalta. 

"Hevoskasvattajien kustannukset ovat nousseet nopeasti esimerkiksi energiakriisin ja inflaation myötä. Tämä on johtanut varsamäärien romahtamiseen. Esimerkiksi suomenhevosten varsamäärä näyttää tippuvan reilusti alle tuhannen varsan. Tuhannen vuosittain syntyneen varsan rajaa on pidetty kriittisenä rodun säilymisen kannalta. Eduskunnan hevosystävien seura pitää tärkeänä helpottaa kasvattajien kustannuksia erittäin vaikeassa kustannustilanteessa," Hilkka Kemppi kommentoi aloitetta. 

Hevosten rekisteröinnillä tarkoitetaan Suomessa viranomaisen ohjaamaa ja valvomaa toimintamallia. Suomen Hippos vastaa Ruokaviraston valtuuttamana varsojen tunnistamisesta ja hevospassien myöntämisestä yhteistyössä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa. Ruokavirasto on kuitenkin tunnistamisesta ja hevospassien myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen, joten viranomaistehtäviin liittyvät laskutukset kulkevat Ruokaviraston kautta.  

"Suomalaisen hevostalouden kivijalka on kotimainen hevoskasvatus. Hevoskasvatuksen tärkeä tehtävä on paitsi tuottaa käyttötarkoitukseensa sopivia hevosia myös ylläpitää hevostaitoja ja siirtää niitä sukupolvilta toiselle. Hevosala on suhdanneherkkä ala, joten talouden taantuma näkyy myös kasvatuksen määrän vähenemisessä viimeisten vuosien aikana. Varsan rekisteröinti on tuntuva kustannus erityisesti hevosten kasvattajille. Kasvattajien vapauttaminen rekisteröintimaksuista vuoden 2024 osalta olisi tärkeä kädenojennus alan suuntaan sekä tuki tärkeän työn jatkamiselle," Kemppi päättää.