Ensimmäiset uudet hevostaitomerkit julkaistu

30.11.2023

Haasta itsesi suorittamaan ensimmäinen merkkisi Kaviouralla!

Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Hippos ry ovat uudistaneet yhdessä hevostaitomateriaalia ja -koulutuksia. Osana yhteistyötä on nyt julkaistu ensimmäiset uudet hevostaitomerkit materiaaleineen ja sääntöineen. Kaikki teoriamateriaali löytyy jatkossa sähköisiltä oppimisalustoilta Kaviouralta ja Hipposakatemiasta.

Merkkiuudistus pohjautuu ratsastusseuroille ja jäsentalleille tehtyyn kyselyyn, sekä keskusteluihin eri toimijoiden ja merkkien suorittajien kanssa. Uudistuksessa on vastattu toiveeseen merkkien sisältöjen keventämisestä ja merkkisuoritusten helpommasta järjestämisestä. Oppimisalustoille valmistuu lisäksi kurssi merkkisuoritusten vastaanottamisesta. 

Yhteisiä hevostaitomerkkejä tulee olemaan noin kaksikymmentä nykyisen seitsemän sijaan. Vanhoja sisältöjä on jaettu eri merkkeihin, esimerkiksi vanhan perushoitomerkin asiat löytyvät nyt kolmesta eri merkistä.  Näin ollen hevostaitomerkkien suorittaminen on jatkossa entistä kevyempää, ja se on helpompi sisällyttää hevos- ja ponikerhojen, hoitokurssien ja leirien ohjelmaan. Sisältöjä voi opiskella ja merkkejä suorittaa myös itsenäisti haluamassaan järjestyksessä ja oman kiinnostuksen mukaan. 

Hevostaitojen teoriamateriaalin vieminen Kaviouralle ja Hipposakatemiaan on mahdollistanut myös monipuoliset sisällöt. Tekstin ja kuvien tukena on videoita ja tehtäviä, mitkä palvelevat erilaisia oppijoita ja selkeyttävät opeteltavia asioita. Kaviouran ansiosta osa merkkisuorituksissa vaadittavista asioista voidaan testata teoriakokeella, jolloin käytännön kokeessa pystytään keskittymään paremmin nimenomaan hevosen kanssa toimimiseen. Merkit ovat jatkossa digitaalisia, ja ne voi liittää esimerkiksi työhakemukseen. Suoritusmerkintä tulee sähköiseen jäsenkorttiin, ja merkistä voi tilata muistoksi maksullisen ruusukkeen.

Hevostaitomerkit:

 • Kolme tasoa: perustaitojen merkit, syventävien taitojen merkit ja erikoistumistaitojen merkit.
 • Aiheesta riippuen merkin suoritukseen vaaditaan joko teoriakoe, käytännön koe tai molemmat.
 • Hevostaitomerkkejä voivat suorittaa ratsastusseurojen SRLjäsenet. Lisäksi merkit 1-5 tulevat olemaan avoimia myös pelkällä rekisteröitymisellä. Hevostaitomerkkejä voi suorittaa myös Suomen Hippos ry:n alaisessa toiminnassa.
 • Suoritustilaisuuksia voivat järjestää SRL:n jäsenseurat ja jäsentallit sekä raviradat, Suomen Hippos ry:n jäsenjärjestöt ja hyväksytyt ravikoulut.
 • Hevostaitomerkkien teoriamateriaali löytyy SRL:n Kaviouralta ja Hippoksen Hipposakatemiasta samansisältöisenä.
 • Uudet merkkisäännöt löytyvät Kilpailusäännöt-sivulta. Vanhoilla säännöillä voi suorittaa hevostaitomerkkejä tämän vuoden loppuun.

Hevostaitomerkit materiaaleineen Kaviouralla ja Hipposakatemiassa: hevostaitomerkki 1

 • Tallille! – Hevostaito 1 (suoritetaan teoriakokeella Kaviouralla)
 • Hevosen hoito – Hevostaito 2 (suoritetaan käytännön kokeella)
 • Varustaminen – Hevostaito 3 (suoritetaan käytännön kokeella)
 • Värit, merkit ja rodut - Hevostaito 4 (suoritetaan teoriakokeella Kaviouralla, julkaistaan joulukuussa)
 • Hevosen terveydenhoito – Hevostaito 5 (suoritetaan teoria- ja käytännön kokeella)

Lisätietoa hevostaitomerkeistä.

Lue myös juttu hevostaitomerkeistä ja pilottisuorituksista Niemenpellon tallilla Hippos-lehdestä nro 7/2023.

Järjestämme tammikuussa Hippoksen kanssa Teams-infoja uudesta merkkijärjestelmästä. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot:
Suomen Ratsastajainliitto ry
Emmi Kupiainen
koulutus- ja tapahtumakoordinaattori
emmi.kupiainen@ratsastus.fi

Suomen Hippos ry
Johanna Pökkä
nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori
johanna.pokka@hippos.fi