Hae mukaan SRL:n lajikomiteaan

25.10.2018

Lajikomiteat 2019

Ratsastajainliiton kotimaan kilpailutoiminnan ohjauksesta vastaavat lajikomiteat.Lajikomitea on asiantuntijaelin.

Lajikomitean tehtävät:

  • laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion, jotka toimitetaan KUJO:lle
  • linjaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa
  • vahvistavat kotimaiset arvokilpailut ja tähtikilpailut
  • kehittävät koko kotimaan kilpailutoimintaa seura- ja aluekilpailut mukaan lukien
  • laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
  • rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
  • tekevät esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle
  • esittävät hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa
  • tekevät esityksiä koulutustyöryhmälle lajin koulutustarpeista
  • kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen.

Komiteaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi noin kuusi jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi kestää yhden vuoden ja puheenjohtajan kaksi vuotta. Toimikausien määrää ei rajoiteta. Lajikomiteat työskentelevät itsenäisesti hallituksen alaisina ja raportoivat hallitukselle, KUJO:lle, HUJO:lle ja urheilujohtajalle Aki Ylänteelle. Jäsenten tulee olla kotimaisen kilpailutoiminnan asiantuntijoita edustaen ainakin kilpailijoita, kilpailujen järjestäjiä, tuomareita sekä SRL:n hallitusta.

Liiton hallitus nimeää lajikomiteat järjestäytymiskokouksessaan kuultuaan mm. vanhan komitean PJ:tä ja lajiseminaaria, joka voi esittää ehdokkaita komiteaan. Lajiseminaarien osallistujat voivat esittää käytettävissä olevia henkilöitä komiteaan.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä SRL:n lajikomiteassa, täytä hakulomake, viimeistään 15.11.2018