Haku Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen on käynnissä

16.4.2024

Kaipaako seurasi tukea, sparrausta tai ideoita toiminnan kehittämiseen?

Ratsastusseuroilla on mahdollisuus osallistua Suomen Ratsastajainliiton tarjoamaan valtakunnalliseen seurakehittämisvalmennukseen. Seurakehittämisvalmennuksen tavoitteena on miettiä seuran omaa kehityssuuntaa sekä vahvistaa seuran toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Ratsastajainliitto kutsuu ratsastusseuroja mukaan seurakehittämiseen, jonka yhtenä käytännön toimintamuotona laaditaan seuralle oma toimintalinja. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään kehityskohteeseen. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään oman seuran tulevaisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta.

Valmennukseen kuuluu kaksi seurakäyntiä seuran omaan toimintaympäristöön sekä yhteinen verkostotilaisuus kaikille valmennuksessa mukana oleville seuroille. Yhteistapaamisen tavoitteena on tarjota vertaistukea, vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Seurakehittämisvalmennus toteutetaan kokonaisuudessaan alkusyksyn 2024 ja kevään 2025 aikana ja valmennus on seuralle maksuton. Seurakehittämisvalmennuksesta vastaavat ratsastuksen seurakehittäjät ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Seurat sitoutuvat mukaan valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Seurakehittäjillä on vaitiolovelvollisuus.
 

Viimeinen hakupäivä 1.5.2024.
Hakulomake: https://www.ratsastus.fi/seuratoimijalle/seurakehittaja-vierailulle-seuraanne/haku-seurakehittamisvalmennukseen/

Lisätietoja: seurakehittajat@ratsastus.fi Seurakehittäjät / Marja Nuuttila, 050 323 6763 tai Kirsi Siivonen, 044 342 4888