Hallituksen kokouskuulumisia huhtikuulta

3.5.2020

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui huhtikuun 29. päivä. Kokouksen pääaiheeksi nousivat koronavirustilanteen vaikutukset liiton talouteen ja toimintaan.

Valtioneuvosto on linjannut, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa jatketaan ainakin 31.7. saakka. Kokouksen aikaan voimassa oleva linjaus kieltää yli 10 osallistujan julkiset kokoontumiset. Rajoituksia arvioidaan valtioneuvostossa seuraavan kerran 3.5.

Hallitus sai selonteot liiton toimialueittain ja tilanteesta keskusteltiin. Tärkeäksi nähtiin, että Ratsastajainliitto on nopeasti valmiudessa käynnistämään kilpailutoiminnan, valmennuksen ja muut aktiviteetit, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Päätöksenteon pohjana on turvallisuus ja vastuullisuus sekä minkä suuruisia kokoontumisia sallitaan ja koska. Toimenpiteitä kartoitetaan ja muutoksiin reagoidaan nopeasti.

Hallitus päätti pitää valtioneuvoston julkaisemien määräysten perusteella sähköpostikokouksen heti 4.5., jossa käsitellään kilpailutoiminnan käynnistämisen aikataulu, ohjeistus ja tarvittavat poikkeukset sääntöihin viranomaispäätösten valossa. Kilpailutoiminnalle laaditaan sekä yleiset että lajikohtaiset poikkeusolojen ohjeet, jotka hallitus käy läpi.

Hallitus keskusteli poikkeustilanteen vaikutuksesta liiton talouteen, erityisesti käytiin läpi säästöjä ja sopeutustoimia. Jäsenmäärässä on hienoista laskua viime vuoden tilanteeseen verraten, ja kilpailumaksuissa ollaan tilanteesta johtuen luonnollisesti reilummin takamatkalla. Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 37.061 (2019: 38.849), Green Card -harrastajia oli 2.207 (2.281) ja Green Card Plus -harrastajia 207 (184). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita oli 4.607 (6.903).

Koronavirustilanteen takia liiton kevätkokous on siirretty huhtikuulta myöhemmäksi. Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka nojalla sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä olisi määritelty varhaisempi ajankohta. Kokous voidaan toteuttaa myös  postitse tai sähköisesti.

Hallituksen näkemys oli, että sähköisen kokouksen sijaan järjestetään mieluummin mahdollisuuksien mukaan perinteinen kokous elo-syyskuussa. Päivämäärä tarkentuu kun tiedetään, miten kilpailu- ja tapahtumakalenteri muotoutuu. Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona pidettiin Hevosmessujen uutta ajankohtaa 22.–23.8.2020 Tampereella.

Hallituksen toukokuun kokous on samalla suunnittelupäivä, jossa linjataan toimintaa pidemmälle aikajaksolle sekä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021. Kokous järjestetään 26.5. Kesäkuun alustava kokousaika on 17.6.

Ruokavirasto on pistänyt merkille, että kilpahevosten suuvauriot ovat olleet viime aikoina laajasti esillä eri yhteyksissä ja myös mediassa. Ruokavirasto on kutsunut Suomen Hippoksen että Suomen Ratsastajainliiton edustajat tilaisuuteen, jossa käydään läpi tilannetta ja toimia.

Hallituksen keskustelussa todettiin, että asiaan täytyy kiinnittää huomiota ja on tarpeen tehdä myös laajempaa tutkimusta eri tyyppisille ja ikäisille hevosille, jotta tilanteesta saadaan mahdollisimman kattava näkemys. Liitto lisää koulutusta, jonka avulla hevosten suun terveys ja siitä huolehtiminen tehdään tutummaksi harrastajille ja kilpailijoille.