SRL:n hallitusehdokkaiden kyselytunti 2.11.

30.10.2023

Syyskokouksessa 26.11. valitaan Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2024-2026. Torstaina 2.11. pidettävällä kyselytunnilla jäsenistön on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja kysyä heiltä kysymyksiä.

SRL:n varsinaiset jäsenet voivat jättää esityksiään liiton hallituksen jäseniksi 27.10. asti.  SRL:n jäsenten esitykset ja heidän CV:t ovat luettavissa Ratsastajainliiton nettisivuilla.

Hakuajan päätyttyä vaalivaliokunta on tehnyt työtä henkilövalintojen valmistelemiseksi syyskokousta varten. Vaalivaliokunta laatii perustellun ehdotuksen henkilövalinnoista, joka toimitetaan liiton jäsenille kokousaineiston mukana. Ratsastajainliiton toimintasääntöjen mukaan syyskokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. 

Vaalivaliokunta haastattelee ehdokkaat ennen lausunnon antamista. Lisäksi ennen ehdotuksen laatimista torstaina 2.11.2023 klo 18-19.30 järjestetään Teams-etäyhteydellä tilaisuus, jossa ehdokkaat esittäytyvät ja jäsenistön on mahdollisuus esittää heille kysymyksiä. Teams-tilaisuuteen pääset mukaan suoraan tästä linkistä.

Tervetuloa!