Hevosella liikkumisen turvallisuus -kyselyn tulokset

17.6.2021

Hevosten kanssa liikutaan paljon tallialueen ulkopuolella ratsain, ajaen tai taluttaen, mutta vaaratilanteita tai onnettomuuksia sattuu harvoin.

Suomen Ratsastajainliiton jäsenilleen jäsenhuoneessa teettämässä turvallisuuskyselyssä kartoitettiin hevosen kanssa tallialueen ulkopuolella liikkumista. Vastauksia annettiin 230.

Liikkuminen on tapahtunut kolmasosalla vastaajista yksin, kolmasosalla kavereiden kanssa ja noin 20 prosentilla ohjatusti esimerkiksi maastovaelluksella. Muut eivät liikkuneet hevosen kanssa tallialueen ulkopuolella. Yli puolet vastaajista kertoi liikkuvansa tallialueen ulkopuolella viikoittain ja viidesosa vastaajista kuukausittain. Loput liikkuvat harvemmin tai eivät koskaan.

Talliympäristön lisäksi suurin osa liikkuu metsäpoluilla ja -teillä, yksityisteillä ja pelloilla. Osa vastaajista liikkuu myös yleisillä teillä, merkityillä ratsastusreiteillä tai raviradalla. Harva liikkuu hevosen kanssa asuinalueella. 

Vaaratilanteita hevosten kanssa on kohdannut kolmasosa vastaajista muutaman kerran vuodessa, mutta suurin osa vastaajista kohtaa vaaratilanteita harvemmin. Joka kymmenes vastanneesta kertoo kohtaavansa vaaratilanteita kuukausittain ja kuusi prosenttia vastanneista ei koskaan. 

Valtaosalla vastaajista (yli 70 %) vaaratilanteet eivät koskaan ole johtaneet  onnettomuuksiin. Satunnaisesti onnettomuuteen on joutunut 7 prosenttia vastaajista ja 8 % vastanneista kerran.

Vaaratilanteiden merkittävät ulkopuoliset aiheuttajat olivat moottoriajoneuvot, kuten henkilöautot, mopot, työkoneet tai rekat. Vaaratilanteita on aiheutunut myös mm. sääolosuhteista, kuten liukkaasta tiestä tai tuulisesta säästä, sekä seurassa olleesta toisesta hevosesta.

Erityisesti autoilijoiden käytös herättää huolta vastaajissa – vastauksissa toistuvat ratsukon kohtaaminen liian suurella tilannenopeudella ja ohittaminen liian läheltä. Osa kertoo myös kohdanneensa tiellä välinpitämättömyyttä, kuten kaasuttamista ratsukon kohdatessa ja äänimerkkien käyttöä.

Myös luonnossa liikkuvat ihmiset ovat aiheuttaneet vaaratilanteita kohtaamisissa hevosten kanssa. Vastaajat listasivat vapaa-ajan viettäjiä, kuten hiihtäjät, lenkkeilijät, koiranulkoiluttajat, marjastajat tai sienestäjät, metsästäjät, sekä pyöräilijät vaaratilanteiden aiheuttajiksi maastossa liikkuessa. Ongelmallisinta on ollut se, että vastaantulijat saattavat hevosen kohdatessaan jopa piiloutua, mikä saa hevoset jännittymään.

Vaaratilanteiden kerrotaan johtuneen useimmiten uudesta, äkillisestä tilanteesta tai äänestä. Myös oma tai hevosen kokemattomuus, tietoinen riski, huono varustevalinta sekä yksin ratsastaminen on altistanut vaaratilanteisiin.

Vastaajat listasivat tärkeimmiksi turvallisuutta lisääviksi tekijöiksi kypärän ja heijastimien käytön. Vastauksissa nousi myös muita tärkeitä asioita, kuten olosuhteiden huomiointi (mm. hevosen käytös, sää, askellajien- ja reittivalinnan päättäminen) sekä turvaliivin käyttäminen.

Lopuksi kysyttiin, miten hevosten kanssa tallialueen ulkopuolella liikkumisen turvallisuutta voisi edistää. Monet vastasivat, että autoilijoille ja mopoilijoille pitäisi esimerkiksi autokoulussa opettaa paremmin, miten hevonen kohdataan liikenteessä. Moni vastasit myös, että ennakointi ja reitin suunnittelu lisää turvallisuutta. 

Erityisen moni vastasi, että muiden ihmisten tietoisuus ja taito kohdata hevonen lisäisi paljon turvallisuutta. Monet ihmiset eivät ymmärrä esimerkiksi sitä, että hevonen saattaa pelätä paikallaan olevaa ihmistä. 

Ei ole yllätys, että monet vastasivat myös oikeanlaisten varusteiden käytön lisäävän turvallisuutta. Tähän liittyvät esimerkiksi heijastimet ratsastajalle sekä hevoselle. 

Muutamat myös vastasivat, että turvallisuutta lisää se, jos hevonen on totutettu esimerkiksi autoihin. Toisaalta osa oli sitä mieltä, että pitäisi lisätä ratsastusreittejä, joissa ei kulkisi moottoriajoneuvoja tai mitään muutakaan pelottavaa. 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan tulla siihen tulokseen, että onneksi suurimmalle osalle vastaajista ei tapahdu onnettomuuksia tai vaaratilanteita, vaikka he liikkuisivat hevosen kanssa tallialueen ulkopuolella. Todella moni ihminen on kuitenkin sitä mieltä, että etenkin autoilijat eivät tiedä tarpeeksi hyvin, miten hevonen tulee kohdata liikenteessä. Ehkä tähän siis kaivattaisiin jotain muutosta. 

Kiitos kaikille vastaajille!

Yhteenvedon kyselyn tuloksista koostivat Nea Saunamäki ja Kirsi Heikkinen, jotka opiskelevat hevosalan liiketoimintaa Hämeen ammattikorkeakoulussa ja olivat opintoihin kuuluvalla trainee-jaksolla Suomen Ratsastajainliitossa.

Kuva: Sonja Holma