Hevosopisto Oy:n yhtiökokous pidettiin Ypäjällä

28.4.2023

Hevosopiston julkaisuvapaa tiedote

 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne on merkittävästi parantunut. Yhtiön liikevaihto ylitti 8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 401 000 euroa. Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa osaltaan uudistetun strategian mukaisen yhtiön kehittämisen vuosille 2023-2026.

 

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Laura Airaksinen ei ollut käytettävissä jatkoon ja uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Väihkönen, valinta tukee SRL:n ja Hevosopiston tiivistä yhteistyötä opetus ja urheilullinen kehitys huomioiden.

 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden vuodelta 2022 kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja oli tyytyväinen yhtiön kehityssuuntaan.

 

Hallituksen jäseninä jatkavat Suomen Hippoksen edustajana Anne Laitinen, Suomen Ratsastajainliiton edustajana Jukka Koivisto, valtion edustajana Tanja Stormbom, Jukka Matilainen Jokioisten kunnasta sekä Ypäjän kunnan edustajana Matti Alanko.

 

Uusina jäseninä aloittavat Suomen Hippoksen edustajana Esa Nuottivaara ja Jouko Haunperä Forssan kaupungilta.

 

Toimitusjohtajan katsauksessa käytiin läpi Hevosopiston juhlavuoden runsasta tapahtuma - ja kilpailutarjontaa sekä viime vuoden keskeisimmät asiat kuten strategia päivitystyö. 

Henkilöstömäärä ja opiskelijamäärät ovat pysyneet aiemmalla tasolla.

 

Hevosopiston toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2023 painopisteinä ovat edelleen kannattava taloudenhallinta, opetuksen vahvistaminen ja resurssien oikeanlainen kohdentaminen, suunnitelmallinen ja vastuullinen tekeminen, osaamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen ja hyödyntäminen.

 

Hevosopisto Oy:n tehtävänä on järjestää hevosalan ammatillista koulutusta sekä ylläpitää hevosurheilun valtakunnallista valmennuskeskusta. Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei jaa osinkoja. Lisätietoa www.hevosopisto.fi