Hevosopiston omistajat kokoontuivat Ypäjälle

20.12.2023

Ypäjän Hevosopiston omistajatapaaminen järjestettiin 19.12.2023 menestyksekkäästi ja hyvässä hengessä, totesi hallituksen puheenjohtaja Satu Väihkönen. Toimitusjohtaja Heli Kivimäki-Manner kävi läpi useita ajankohtaisia asioita, kuten strategiaa, kuluneen vuoden tapahtumia, tulevan vuoden suunnitelmia, taloutta ja henkilöstön hyvinvointia. Rehtori Päivi Niska puolestaan valotti opetukseen ja opiskelijoihin liittyviä asioita, kuten opiskelijatilannetta, valmistuneiden määriä, yhteishaun tilannetta, hankkeita sekä opiskelijoiden hyvinvointikyselyssä esiin nousseita asioita ja niihin tehtyjä toimenpiteitä.

Tiedote Ypäjän Hevosopisto

Hevosopiston strategia päivitettiin vuonna 2022, ja sidosryhmät osallistuivat laajasti strategiatyöhön. Strategian jalkautus on käynnissä ja toteutusta seurataan säännöllisesti. Työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja panostukset ovat näkyneet henkilöstön sairauspoissaolojen määrän laskuna aiempiin vuosiin verrattuna. Vastuullisuus on yksi Hevosopiston arvoista, ja tähän liittyen on muun muassa onnistuttu laskemaan 11 % sähkönkulutusta viimeisen vuoden aikana.

 

Kuluvana vuonna Hevosopistossa on tehty investointeja rakennuksiin ja saneerattu yksi opiskelija-asuntola. Tulevalle vuodelle suunnitellaan energian säästöön tähtääviä toimenpiteitä, rakennusten korjauksia sekä hevosten ja henkilöstön hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä. Hevosopiston taloudellinen tilanne on vakaa, mikä mahdollistaa suunnitelmalliset investoinnit myös tuleville vuosille.

 

Hevosopisto Oy on juhlinut 30-vuotisjuhlavuottaan aktiivisella kilpailu- ja tapahtumatoiminnalla. Kuluneen vuoden aikana Hevosopistolla on nähty noin 10 000 kilpailusuoritusta eri lajeissa. Ensi vuonna Ypäjällä järjestetään useita kilpailuja ja tapahtumia. Suurimpia tapahtumia tulevana vuonna ovat kahdet kansainväliset kouluratsastuskilpailut, kansainväliset valjakkoajokilpailut, kolmiviikkoinen Finnderby festival, esteratsastuksen SM-kilpailut ja suomenratsujen kuninkaalliset.

 

Opetuksen toimintaa parantavien pedagogisten toimintamallien rakentaminen on hyvässä vaiheessa, ja niiden vakiinnuttaminen käytäntöön on ajankohtaista. Verkko-opetuksen, työelämässä oppimisen ja ohjauksen kehittäminen on keskeisessä roolissa sekä ItsLearning oppimisympäristön hyödyntäminen on tärkeä osa kaikkia tutkintoja. Erilaiset hankkeet tukevat opiskelijoiden hyvinvointia, ja opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

 

Hevosopiston omistajatapaaminen oli menestyksekäs ja antoi hyvän pohjan tulevalle vuodelle. Hevosopisto jatkaa vahvaa panostusta strategian mukaisen toiminnan edistämiseen.