Hevosten hyvinvoinnin turvaaminen on Ratsastajainliiton keskeinen tehtävä

12.1.2022

Stewardi tarkastaa hevosen suojat kansainvälisissä esteratsastuskilpailuissa. Kuva Hanna Heinonen.

 

Suomen Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Kaikkia lajeja koskevat yleismääräykset on koottu kilpailusääntöjen yleiseen osaan. Kilpailusääntöjen yleisessä osassa (42.1.) sanotaan, että hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä kilpailussa ja kilpailun ulkopuolella. Kilpailusääntö sitoo kaikkia kilpailu- ja valmennustoimintaan osallistuvia sidosryhmiä. Heidän tulee vastat siitä, että hevosen hyvinvointi on aina etusijalla ja ettei hevosen hyvinvointia aseteta toissijaiseksi kilpailullisista, valmennuksellisista tai kaupallisista syistä.

”Ratsastajainliiton alaisessa toiminnassa esiin nouseva hevosen hyvinvoinnin vaarantuminen tai mahdollinen eläinsuojelulain rikkominen tutkitaan aina. Jos asia kuuluu Ratsastajainliiton sääntöjen piiriin, se etenee oman prosessimme mukaisesti. Eläinsuojelullinen asia viedään eteenpäin viranomaisille”, hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen sanoo.

Hevosen sopimatonta kohtelua on teko tai laiminlyönti, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa hevoselle tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Tähän kuuluu hevosen ”barraaminen”. Kilpailuissa mm. tuomariston puheenjohtaja ja stewardi valvovat hevosten hyvinvointia, turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista. Kansainvälisten kilpailujen valvonnasta vastaa kansainvälinen ratsastajainliitto, FEI.

”Kaikkien hevosten kanssa toimivien henkilöiden on tiedostettava vastuunsa niiden hyvinvoinnista. Hevoselle kipua ja pelkoa aiheuttava toiminta on ehdottomasi tuomittavaa”, Manninen painottaa.

FEI:n vahvistamia toimintaohjeita ja määräyksiä hevosen kohtelusta, kuten FEI:n eettiset toimintaohjeet hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi, on noudatettava kaikessa SRL:n alaisessa toiminnassa. Jokainen, joka havaitsee hevosta kohdellun sopimattomasti, on velvollinen viivytyksettä tekemään asiasta vastalauseen SRL:lle. Kilpailuiden aikana vastalause tehdään kilpailuiden TPJ:lle, muuna aikana SRL:n hallitukselle, joka tutkittuaan asiaa päättää siirtääkö se asian edelleen kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.

Ratsastajainliiton tuoreen vastuullisuusohjelman perustana on ajatus ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä ratsastuksesta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, työkaluja ja koulutuksia kestävän toiminnan tueksi, näytämme esimerkkiä ja luomme yhdessä vastuullista toimintakulttuuria. Yksi vastuullisuusohjelman painopistealueista on hevosen hyvinvoinnin edistäminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen hevosten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Lisätietoa:
Kilpailusäännöt
Vastuullisuus