Jatkuvan vedensaannin vaatimus nisäkkäille ja linnuille alkaen 1.1.2024

4.7.2023

1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain myötä kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla on oltava pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä. Pitopaikka on pysyvä, jos eläin viettää aikaansa siinä pääosan vuorokaudesta. Riittävä vedensaanti on eläimen fysiologinen perustarve ja siitä huolehtiminen on olennainen osa eläintenpitoa. Eläimistä erityisesti nisäkkäät ja linnut ovat herkkiä rajoitetun vedensaannin aiheuttamille ongelmille, joita uudella säännöksellä pyritään ennaltaehkäisemään.

 

Juomaveden jatkuvaa saatavilla oloa ei kuitenkaan edellytetä seuraavissa tapauksissa

• lyhytaikaisen tarhaamisen, kuljetuksen tai muun vastaavan lyhytaikaisen säilytyksen aikana

• vastasyntyneille tai -kuoriutuneille eläimille

• luonnonvaraisilla, laajoilla alueilla luonnonmukaisissa olosuhteissa tarhattaville eläimille

• eläimille, joille joudutaan eläinlääketieteellisestä syystä rajoittamaan vedensaantia

• poroille silloin, kun saatavilla on rajoituksetta puhdasta lunta

• tiettyjen eläinten pysyvissä pitopaikoissa, joissa talviaikaan sulan veden jatkuva saa-tavilla pito on kohtuuttoman vaikea järjestää. Valtioneuvoston asetuksella annetaan myöhemmin tarkempia säännöksiä näistä pitopaikoista, jotka tulevat koskemaan ainoastaan vasikoiden iglukasvatusta, ammattimaisten rekikoiratarhojen rekikoiria ja tiettyjä turkiseläimiä.

• tilanteissa, jolloin poikkeuksellisen vaikeat sääolosuhteet estävät sulan veden jatku-van saatavilla pidon. Vuosittain toistuvat pakkasjaksot eivät kuitenkaan ole tässä yhteydessä tarkoitettuja poikkeuksellisia sääolosuhteita.

 

Säännöksessä ei ole siirtymäaikaa, joten em. poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien eläinten vedensaanti tulee turvata niiden pysyvissä pitopaikoissa heti vuoden 2024 alusta alkaen. Säännös koskee laajaa eläinjoukkoa, joille ei aiemmin ole vaadittu jatkuvaa vedensaantia, kuten kissat, koirat ja muut pienikokoiset seuraeläimet sekä hevoset ja naudat. Uuden säännöksen myötä eläinten pitopaikkoihin voi olla tarpeen tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta eläinten vedensaanti on turvattu etenkin jo tulevana talvena. Esimerkiksi ulkotarhoissa asuvat koirat, linnut ja hevoset voivat tarvita jatkossa lämmitettävät vesikupit talvella, jotta vesi ei jäädy pakkasjaksojen aikana. Vedensaannin toteutumista valvotaan vuoden alusta lähtien eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

 

Lisätiedot: www.ruokavirasto.fi > elaimet > elainten-hyvinvointi > uuden-elainten-hyvinvointilain-keskeiset-muutokset

Erityisasiantuntija Minna Haataja-Koskinen, p. 029 520 5235

Erityisasiantuntija Taina Mikkonen, p. 029 520 4702