Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus pätevyystodistusta varten

29.4.2021

Kaupallisissa eläinkuljetuksissa kuljettaminen ja eläinten käsittely kuljetusten aikana edellyttävät kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Hämeenlinnan HAMKissa toteutetaan kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus 25. toukokuuta.

Koulutuksessa käsiteltäviä aihealueita:
- Eläinten fysiologia ja etenkin juoma- ja ravintotarpeet, eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite
- Eläinten käsittelyn käytännön näkökohtia
- Ajokäyttäytymisen vaikutukset kuljetettavien eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun
- Eläimille annettava ensiapu
- Eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat
- Eläinkuljetuksia koskevat eläinkuljetusasetuksen yleiset edellytykset
Koulutuksessa käsitellään kaikkien eläinlajien kuljetukset.

Linkki koulutuksen sivulle

Lisätetoa: www.hamk.fi/up