Käyttäjien palautetta ja kehitysideoita - opinnäytetyö Jäsenhuoneesta

7.2.2022

Jäsenhuone on Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenseurojen jäsenille tarkoitettu jäsenasioiden hoitamisen digialusta, joka lanseerattiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Jäsenhuoneessa voi maksaa jäsenlaskun, siirtyä ostamaan kilpailuluvan tai lisävakuutuksen, käyttää jäsenetuja ja lukea uutisia sekä erilaisia materiaaleja. Jäsenhuone on myös korvannut muovisen jäsenkortin toimimalla mobiilijäsenkorttina. 

Opinnäytetyön osana toteutettiin Jäsenhuoneen käyttäjäkysely, johon vastasi yli 2 000 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin Jäsenhuoneen tunnettuutta sekä käyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita. Vastaukset antoivat erityisesti kehittämisen kannalta erittäin tärkeää dataa, ja niistä pystyttiin myös poimimaan suoraan kehittämiskohteita.  

Yllättävää oli se, että jopa 70 prosenttia vastanneista ei ollut käyttänyt Jäsenhuonetta. Lisäksi kyselyn vastaajista moni ei edes tiennyt kyseisestä palvelusta tai mikä se on. Kuitenkin lähes kaikki kyselyyn vastanneet kuuluivat Jäsenhuoneen potentiaaliseen käyttäjäryhmään.  

Suurin osa niistä, jotka olivat ilmoittaneet käyttäneensä Jäsenhuonetta, kertoivat olevansa tyytyväisiä palveluun ja sen helppokäyttöisyyteen. Se ei kuitenkaan sitouttanut vastanneita henkilöitä, ja monet kertoivat käyttäneensä Jäsenhuonetta vain kerran tai pari. Isoin osa kertoi maksaneensa Jäsenhuoneessa jäsenlaskun, mutta muita sisältöjä ei ollut välttämättä käytetty.  Jäsenhuoneessa on esimerkiksi erilaisia materiaaleja, joihin kannattaa käydä tutustumassa! 

Jäsenhuoneen sisällöstä vastaavan koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Emmi Kupiaisen mukaan Jäsenhuonetta on nyt testattu ja käytetty vuosi, ja opinnäytetyö oli sekä hyvä että tarpeellinen tarkastelupiste kartoittamaan sivuston nykytilaa, mutta myös antamaan pohjaa jatkosuunnitelmia varten. Työ tarjosi kokonaisvaltaisen kuvan Jäsenhuoneen toimivuudesta tällä hetkellä sekä sisällöllisesti että teknisen toteutuksen kannalta. 

Kyselystä ja työstä saadun palautteen perusteella Jäsenhuoneeseen on linkitetty uutena ominaisuutena nettisivuilta jo löytyvä tallihaku. Sen avulla voit hakea itsellesi sopivaa tallia erilaisilla kriteereillä esimerkiksi paikkakunnan tai palveluiden perusteella. Lisäksi opinnäytetyössä ehdotettiin uutiskirjeen käyttöönottoa, ja sen kehittäminen on jo aloitettu. Uutiskirje tulee olemaan yksi väline tiedotuksen parantamista ajatellen. Tiedottamisen näkökulmasta Jäsenhuone tarjoaa myös ratsastusseuroille mahdollisuuden kertoa omista asioistaan sen Seurat-sivulla, jonne ne voivat itse päivittää jäsenrekisterin kautta omia ajankohtaisia asioitaan ja uutisiaan jäsentensä nähtäville. 

Yksi kehitysehdotus koski Jäsenhuoneesta löytyviä materiaaleja. Tällä hetkellä suurin osa lajiin liittyvistä materiaaleista löytyy SRL:n omilta nettisivuilta, mutta tarkoituksena on siirtää osa Jäsenhuoneeseen vain jäsenten saataville. Tämän odotetaan helpottavan materiaalien löytymistä ja vähentämään SRL:n sivujen sisällöllistä taakkaa.  Jäsenhuoneeseen päivitetään säännöllisesti myös kokonaan uusia materiaalia ja linkkejä. Erilaisten materiaalien lisäksi sivuilta löytyy tällä hetkellä myös muun muassa säännöllisesti vaihtuvia jäsenetuja ja uutisia. 

Opinnäytetyön ja sen tuloksien perusteella voidaan todeta, että Jäsenhuoneessa on paljon potentiaalia ja kartoitus oli tarpeellinen jatkoa varten. Sivustosta otetaan kuitenkin edelleen palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan. Mikäli et ole vielä kokeillut Jäsenhuonetta, käy tutustumassa sen sisältöön! Esimerkiksi opinnäytetyö, jonka perusteella tämä artikkeli on kirjoitettu, löytyy kokonaisuudessaan sieltä.  

Miljalotta Juselius
Hämeen ammattikorkeakoulu, liiketalouden opiskelija 

Jäsenhuone
oma.ratsastus.fi

  • toimii internetselaimessa sekä pöytäkoneella että mobiilissa
  • ratsastusseurojen SRL-jäsenten käytettävissä
  • kirjautuminen jäsennumerolla tai sähköpostiosoitteella
  • kaikki sisällöt saa käyttöön jäsenmaksun maksamisen jälkeen
  • tarkemmat ohjeet ja lisätietoja