Koulutusvaliokunta kokoontui 23.3.

26.3.2021

Koulutusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Osmo Metsälä. Kokouksessa vahvistettiin koulutusjärjestelmään lisäykset stewardien sekä ratamestarien lisenssikoulutukset ja kenttäratsastuksen A-puheenjohtajan vaatimuksia helpotettiin tuomarien nousemiseksi ylemmälle tasolle. Samalla vahvistettiin kouluttajien palkkiot kuluvalle vuodelle ja kouluttajalista.

Harrasteohjaajan nimikettä päivitettiin vastaamaan nykyistä opetussuunnitelmaa. Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat saavat nimikkeet entisin perustein. 1.1.2021 alkaen perustutkinnon suorittavat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

Alueiden toimihenkilökoulutuksille hyväksyttiin koulutuskompensaation osallistujamäärän jäädessä alle vaaditun 10 osallistujaa. Koulutuskompensaatiota voi saada niistä toimihenkilökoulutuksista, joissa toimihenkilönimikkeitä on jo muutenkin vähän. APU hyväksyy kompensaatiohakemukset tapauskohtaisesti.

Koulutuskysely vuoden 2020 toteutettiin ajalla 2.-17.3. ja vastauksia saapui reilu 350 kpl. Koronavuoden takia suurin osa koulutuksista toteutettiin etänä. Etäkoulutuksiin osallistui vastaajista lähes 96 %:a. Vastaajista viidennes toivoo ensi vuodelle läsnäolokoulutuksia ja neljä viidesosaa etäkoulutuksia. Koulutusvaliokunta ehdottaa hankittavaksi oppimisjärjestelmäalustaa etäkoulutuksien parantamiseksi. Etäkoulutukset ovat lisänneet yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä vastuullisuutta ympäristöä ajatellen. Etäkoulutuksia voidaan täydentää lähiopetuksella. Kouluttajien digiosaamista on lisättävä etäkoulutuksien järjestämiseen.