Kurinpitolautakunnalta toimintakiellon tai varoituksen saaneiden nimet julkaistaan

3.8.2023

Ratsastajainliiton hallitus on päättänyt muuttaa julkisuuskäytäntöä kurinpitolautakunnan määräämien toimintakieltojen ja antamiin varoituksiin liittyen.

Ratsastajainliiton hallitus pyysi keväällä kurinpitolautakunnalta kannanottoa nimien julkistamisesta kurinpitolautakunnan ratkaisujen yhteydessä. Pyynnön tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kurinpitolautakunta on liiton vuosikokouksen valitsema riippumaton ja puolueeton elin. Sen tehtävänä on kilpailusääntöjen yleisessä osassa (KS I) tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito-, vastalause- ja valitusasiat sekä asiat, jotka koskevat esitettyjä antidoping- tai lääkintäsääntörikkomuksia.

Kurinpitolautakunnan päätösten julkisuudesta on määrätty kurinpitolautakunnan toimintaohjeen kohdassa 10. Sen mukaan kurinpitolautakunnan päätös on julkinen, ellei kurinpitolautakunta määrää päätöstä tai sen perusteluita osittain tai kokonaan salassa pidettäväksi.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että päätöksistä on julkistettu anonymisoitu versio Ratsastajainliiton verkkosivuilla. Päätös asianomaisten nimillä (ilman erikseen salassa pidettäviä tietoja) on kuitenkin ollut yleisesti saatavilla SRL:n toimistosta. Käytäntö on vastannut mm. tuomioistuinten ja viranomaisten noudattamaa käytäntöä.

Suositusta varten kurinpitolautakunta selvitti muun muassa Fédération Equestre Internationalen (FEI), Maailman antidopingtoimiston (WADA), Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK ry), Suomen Olympiakomitean, Suomen Hippoksen, Ruotsin ratsastajainliiton ja muiden lajiliittojen julkisuuskäytäntöjä kurinpidollisten ratkaisujen yhteydessä.

”Selvitystä tehtäessä havaittiin, että varsinkin eri lajiliittojen julkisuuskäytännöissä oli huomattavaa hajontaa. Aihe on keskustelun ja harkinnan kohteena useassa eri lajiliitossa”, kertoo kurinpitolautakunnan puheenjohtaja Tarja Wist.

Selvityksen perustella kurinpitolautakunta suositti, että Ratsastajainliitto noudattaisi FEI:n, Ruotsin ja Wadan mallien mukaista käytäntöä, jonka mukaan toimintakiellon voimassaolon aikana tieto toimintakiellosta asianosaisen nimineen olisi julkisesti nähtävillä. Lisäksi suositettiin, että myös varoitukset julkistettaisiin ja että ne olisivat kuukauden nähtävillä.

Ratsastajainliiton hallitus päätti kokouksessaan 6.6.2023 ryhtyä noudattamaan kurinpitolautakunnan esittämää toimintatapaa, jossa kuripitolautakunnan määräämät toimintakiellot ovat asianosaisen nimellä julkisesti nähtävillä toimintakiellon voimassaolon aikana.  Lisäksi kurinpitolautakunnan suosituksesta myös varoitukset julkistetaan. Toimintakiellot ja varoitukset kerätään taulukkoon, josta ne poistetaan niiden voimassaolon päätyttyä. Itse ratkaisut julkaistaan edelleen anonymisoituina. Toimintakiellot merkitään voimassaoloajaksi myös Ratsastajainliiton Kipa-järjestelmään, jolloin toimintakieltoon määrätty urheilija ei voi ilmoittautua kilpailuun tai toimihenkilöä ei voi lisätä kilpailuun toimihenkilöksi.