Laakson Ratsastusstadionin pohjan ominaisuuksia mitattu

14.8.2020

Tekniikan tohtori Anssi Lampisen kehittämä Loadman-pudotuslaite on otettu käyttöön Suomessa myös ratsastuspohjien ominaisuuksien selvittämisessä. Yhteistyössä käyttöönotossa ja testauksessa ovat mukana Tampereen yliopiston tutkija, dipl. insinööri Tapani Jäniskangas sekä Kari Tuominen Hallahuhta Oy:stä.

Laitteen avulla voidaan mm. mitata, miten pohja tiivistyy käytössä ja mitkä ovat sen jousto-ominaisuudet.

Suomen Ratsastajainliitto pyysi Tuomista testaamaan Laakson Ratsastusstadionin kentän pohjan ennen GP-finaalia.

Tuomiselta saatiin mittaustulosten pohjalta seuraava lausunto:

”FEI on määritellyt ratsastuskentille hyvän ratsastuspohjan  ominaisuudet jo useita vuosia eri maissa tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tarkoituksenaan taata objektiivinen tieto niin ratsastajille kuin ratsastuspaikkojen suunnittelijoille, rakentajille ja kenttien kunnosta vastaaville. Ominaisuuksien testaamiseksi on kehitetty jo vuosien ajan laitteita objektiivisen tiedon takaamiseksi. FEI on tuonut mekaanisen testauksen jo olympia- ja MM-tasolle ja tarkoitus on tuoda se ajan myötä kansalliselle tasolle eri maihin.  

Myös Suomessa on asiaa tutkittu jo vuosien ajan ja loppukesästä 2019 alettiin suorittaa ensimmäisiä ”kenttäkokeita” tarkoitukseen soveltuvalla mekaanisella  laitteella. Vuoden aikana on tehty erilaisilla kentillä kymmeniä mittauksia ja laite on osoittautunut luotettavaksi tarkoitukseensa. Myös FEI:n kanssa on asiasta käyty keskusteluja, joissa on varmistettu testauksessa käytettävien standardien yhteneväisyys.

Testattujen kenttien ominaisuuksien määrittämiseksi on Suomessa luotu tässä vaiheessa ”liikennevalot” kentän ominaisuuksien osalta; jo testatuista kentistä 32% ovat olleet testaushetkellä hyviä, 53% keskinkertaisia ja 16% heikkoja ratsastettavuusominaisuuksiltaan. Tässä yhteydessä mainittakoon että esim. HIHS:in pohja on testin huippuluokkaa, mikä toki oli odotettavissakin. Laakson pohja on keskitasoa, rullaavuus oli hyvä ja jousto-ominaisuudet keskivertoa. ”

Suomen Ratsastajainliitto jatkaa tiedon keräämistä ja kilpailupaikkojen kehittämistä objektiivisen tiedon pohjalta.

– Laakson ratsastusstadion on merkittävä, historiallinen olympia-areena pääkaupungin sydämessä, joka ansaitsee paikkansa maamme ykkösareenoiden joukossa, toteaa liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto.  

Huom! Käytetystä laitteesta ja mittaustavasta lisätietoa Hippos-lehden numerossa 1/2020, sivu 32.