Lännenratsastuksen all around- komitean jäsen Sanni Vuorinen teki opinnäytetyön Lännenratsastuspalveluiden kysynnästä

3.6.2019

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Ratsastajainliitto ry:n lännenratsastuksen all around -komitea. Työn tavoitteena oli selvittää lännenratsastuspalveluiden kysynnän tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa lähivuosien aikana. Selvitys tehtiin harrastajien näkökulmasta. 

Työ toimii jatkoselvityksenä Michelle Lüscherin 2013 valmistuneelle opinnäytetyölle. Selvitys toteutettiin lännenratsastuksen harrastajille ja lajista kiinnostuneille suunnatulla kyselyllä, joka toteutettiin Webropol-palvelulla. Kyselyn ajankohta oli joulukuu 2018. Kyselyyn saatiin 293 vastausta. 

Opinnäytetyön kirjallisuusosiossa keskitytään palveluiden markkinointiin. Osiossa käydään läpi ratsastuspalveluiden markkinointia, tuotteistamista, hinnoittelua ja palvelua. Hevospalveluiden tarjoajilla on usein selvästi vähäisemmät tiedot markkinoinnista ja hinnoittelusta kuin tarjoamastaan palvelusta. 

Kyselyn perusteella lännenratsastuspalveluiden kysyntä on Suomessa kasvussa. Harrastajajoukko painottuu aikuisiin hevosen omistajiin, joten eripituisten valmennusten suosio on kasvussa ratsastustunteja enemmän. Lajiin kaivattaisiin kuitenkin lisää harrastajia erityisesti junioreista. Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja se korostuu pienen harrastajamäärän lajissa.


Sannin opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/170639