Liikunta-aliupseerien hakeminen määräaikaiseen tehtävään Puolustusvoimissa

18.6.2024

Huipputason urheilijoita voidaan nimittää määräaikaisiin liikunta-aliupseerien virkoihin Urheilukouluun sekä muihin Puolustusvoimien hallintoyksiköihin. Määräaikainen liikunta-aliupseerin virka täytetään pääsääntöisesti kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Kokonaispalvelusaika aliupseerin määräaikaisessa virassa voi olla enintään 15 vuotta.

Puolustusvoimissa on avautumassa 1.1.2025 lukien liikunta-aliupseerin tehtäviä. Pääesikunnan koulutusosasto (PEKOULOS) kartoittaa tehtävästä kiinnostuneita urheilijoita. Nykyiset tehtävänhoitajat, joiden määräaikaiset tehtävät päättyvät, voivat hakea avautuvia tehtäviä.

Tehtävä sopii ensisijaisesti joko olympialajien tai Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM) lajien yksilöurheilijoille. Toiminnalla tuetaan pääsääntöisesti kansainvälistä menestystä aikuisten sarjoissa saavuttaneita vakiinnuttamaan paikkansa lajinsa huipulla.

Urheilijan on toimitettava vapaamuotoinen henkilökohtainen hakemus tämän asiakirjan ja liitteen (pdf) mukaisilla tiedoilla täytettynä 18.9.2024 klo 16.00 mennessä Pääesikunnan kirjaamoon (kirjaamo.pe@mil.fi) ja valmennuksen johtaja Jouni Ilomäelle (jouni.ilomaki@mil.fi).

Olympiakomiteaa pyydetään toimittamaan puoltojärjestys sopivista urheilijoista 25.9.2024 kuluessa. PEKOULOS huomioi myös Olympiakomitean luettelon ulkopuoliset henkilökohtaiset hakemukset.

PEKOULOS esittelee hakijat puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle ja päätökset informoidaan Olympiakomitealle ja asianomaisille henkilöille 11.10.2024 mennessä.
 

Tehtävän kuvaus:

Liikunta-aliupseerin tehtävässä ylläpidetään Puolustusvoimien ja suomalaisen sotilaan huippusuorituskykyä ja erityisosaamista. Lisäksi tuetaan kansallista huippu-urheilua sekä vahvistetaan myönteistä julkisuuskuvaa sotilaan fyysisestä suorituskyvystä ja sotilastaidoista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Tehtävä edellyttää tuloksellista valmentautumista ja Puolustusvoimien edustamista kansallisissa ja kansainvälisissä sotilas- ja siviilikilpailuissa sekä hallintoyksikön erikseen määrittämien erityisasiantuntija-, kouluttaja- sekä sotilasurheilun markkinointitehtävien suorittamista.

Lue lisää:

Liikunta-aliupseerien hakeminen määräaikaiseen tehtävään Puolustusvoimissa

Hakemukseen liitettävät tiedot