Lomitusuudistuksen valmistelu keskeytetty

19.8.2022

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 17.8. lomituslainsäännön kokonaisuudistuksen valmistelun keskeyttämisestä.

Lomituslain kokonaisuudistus on ollut lausuntokierroksella loppukesästä sidosryhmien näkemyserojen vuoksi asian valmistelu on keskeytetty. Oletettavaa on että asia nousee uudelleen käsittelyyn seuraavalla hallituskaudella.

Ratsastajanliitto antoi oman lausuntonsa kokonaisuudistukseen 1.8. Lausunnossa Ratsastajainliitto katsoi ehdotuksella olevan hevosalan yritystoimintaa vähentäviä vaikutuksia. Elinvoimainen hevosala on Suomessa aluetaloudellisesti merkittävää, ja 350 lomitusasiakkaan vähennys olisi ollut pienellä toimialalla radikaali eikä hyväksyttävissä oleva. Uudistuksen katsottiin vaarantavan yhdenvertaisen mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Hyvinvoiva hevosalan liiketoiminta on kansantalouden ja kansanterveyden näkökulmasta oleellinen. Hevosten avulla tuotettavat monipuoliset palvelut tukevat liikunnallista elämäntapaa ja mielenterveyttä tuoden kansantaloudellisesti merkittäviä säästöjä valtiolle vuosittain. Ehdotetut muutokset olisivat heikentäneet toimintaedellytysten lisäksi yrittäjien työhyvinvointia ja aiheuttaneet työurien lyhenemistä.