MTK:n Hevosverkoston ajankohtaisia

22.2.2022

Hevosverkoston pääasiallisena tehtävänä, tarkoituksena ja tavoitteena on edistää hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä kannattavuutta ja parantaa maaseudun hevosyrittäjyyden mahdollisuuksia. Verkosto toimii hevosalan yleisenä elinkeinopoliittisena edunvalvojana ja tekee edunvalvontatyötä mm. liittyen kaikkeen hevosalaa- ja taloutta koskevaan EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Verkoston puheenjohtajana toimii Helena Halinen, varapuheenjohtajana Timo Ryynänen, Hippoksen edustajana Minna Mäenpää, SRL:n edustajana Minna Peltonen, SLC:n edustajana Johanna Wasström, MTK:n johtokunnan edustajana Kati Partanen. Verkoston sihteerinä toimii Johanna Andersson.

Hevosverkoston kokoustiedote

Hevosverkosto kokoontui vuoden ensimmäiseen Teams -kokoukseen 15.2.2022.

Kokouksessa keskusteltiin hevosalan ajankohtaisista asioista. Koronarajoitusten hälvetessä yleisöä voidaan ottaa kilpailuihin mukaan. Sekä Hippos että SRL ovat käynnistäneet omat hevosalan vastuullisuusohjelmat. Hevosten hyvinvointi nousee vahvana teemana esille ohjelmassa. Hippokselle on palkattu uusi eläinlääkäri, jolle liittyy vahvasti hevosten hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Sekä Hippoksessa että SRL:ssa on toteutettu sääntöuudistuksia, jotka tukevat hyvinvoinnin teemoja.

MTK:n kenttäpäällikkö Seppo Miettunen kertoi jokamiehen oikeuksista, hevosten ja teiden käytöstä sekä asiaan liittyvästä lainsäädännöstä. Hyvään toimintatapaan kuuluu aina ensin tienkäyttöä kysyä lupaa tiekunnalta tai sopia asianmukaisista korvauksista.

Hevosverkosto keskusteli hevosalan neuvonnan tarpeesta Pro Agrian toimitusjohtaja Harri Mäkivuokon kanssa. Nähtiin, että hevosalan neuvontaan tarvitaan parempaa yhtenäistä linjaa sekä alueellista vahvistamista. Talousosaamisen kehittäminen nähtiin vahvana teemana. Lähdetään yhdessä miettimään työryhmänä, miten parannamme hevosalan neuvonnan käyttöä tulevaisuudessa.

Rauli Albert Brysselin toimistolta kävi kertomassa eläinten kuljetuslainsäädännön etenemisestä. Tässä vaiheessa parlamentti on käsitellyt asiaa ja keskustelu koskee lähinnä tuotantoeläinten kuljetusta. Komission lainsäädännön kärki uudistuksessa on nimenomaan tuotantoeläinten hyvinvoinnissa. Tällä hetkellä oletuksena on, että tämä ei koskisi hevosia ja muita urheilu-, harraste- ja lemmikkieläimiä.

Johanna Andersson

Asiantuntija/Advisor
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners
PL 510 (Simonkatu 6), 00101 Helsinki
puh. 040 824 5522

johanna.andersson@mtk.fi
www.mtk.fi