Muistutus uudesta eläintautilaista: eläimen laittomasta tuonnista EU:n alueelta voi koitua jopa 5 000 euron seuraamusmaksu

26.1.2022

Tämän vuoden alussa voimaan astunut eläintautilain uudistus antaa viranomaisille lisää työkaluja eläinten laittoman tuonnin hillitsemiseksi. Lain mukaan eläimen tuoja voi saada laittomasta tuonnista EU:n sisämarkkinoilta 300–5 000 euron seuraamusmaksun. Eläimen tuoja vastaa tuontivaatimusten noudattamisesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee parhaillaan seuraamusmaksun määräämistä kahdelle tammikuun alkupuolella laittomasti eläimiä maahan tuoneelle henkilölle.

Ratsastajainliitto muistuttaa, että tuontiehtojen selvittämisestä ja niiden täyttymisestä vastaa eläimen tuoja. Eläimillä pitää olla tunnistusmerkintä, kuten mikrosiru, passi ja TRACES-terveystodistus. Eläimen passin täytyy täsmätä sirutunnisteeseen. Lähtömaan eläinlääkäri laatii eläimen terveystodistuksen kansainvälisessä sähköisessä TRACES-järjestelmässä enintään kaksi vuorokautta ennen matkaa. Eläimen maahantuojalla pitää olla kuljetuksessa mukana järjestelmästä tulostettu todistus, jos terveystodistus vaaditaan maahantuloa varten.

Hevosten siirroissa rajan yli tulee aina olla mukana sähköisessä järjestelmässä tehty terveystodistus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Pohjoismaihin pysyvästi rekisteröity hevonen saa ylittää Pohjoismaiden rajan ilman todistusta, jos siirtäjä pystyy luotettavasti todistamaan hevosen osallistumisen kilpailuihin, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen ja hevonen palaa lähtömaahan 10 vuorokauden sisällä.

Tarkemmat vaatimukset EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä tuotaville eläimille löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta Linkki  

Eläinten tuontivaatimusten tavoitteena on suojella sekä eläimiä että ihmisiä vakavien tautien leviämiseltä ja varmistaa, että eläimet on kasvatettu ja hoidettu asianmukaisesti ennen tuontia.

Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Se hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kaikilla alueilla. Toimintaa ohjaa kahdeksan ministeriötä.