Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys: Pienet seurat ovat tärkeä osa liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa

2.8.2023

Ratsastajainliiton edustaja osallistui syksyllä 2022 nyt julkaistuun Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan selvitykseen pienten liikunta- ja urheiluseurojen toiminnasta. Tällä hetkellä Ratsastajainliittoon kuuluu 260 pieneksi (50 tai alle SRL-jäsentä) luokiteltua seuraa. Selvityksen mukaan niiden merkitys on suuri liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimalle. Pienet seurat ovat yhteisöllisiä ja ketteriä toimimaan, mutta uusien jäsenten ja resurssien hankinta voi olla niille vaikeaa.

Kuvituskuva Järvenpään Ratsastusseuran toiminnasta. Kuva: Laura Laakso, SRL

 

Pasi Mäenpään selvitys täydentää kokonaiskuvaa suomalaisista seuroista ja niiden erilaisista toimintaprofiileista. Selvityksen tarkoituksena on aktivoida keskustelua seuratoiminnan tulevaisuudesta ja tarjota tukea kehittämistyölle. Selvityksen kohteena olivat liikuntaa ja urheilua päätarkoituksenaan toteuttavat alle 50 jäsenen rekisteröidyt yhdistykset. Näitä pieniä seuroja Suomessa on arviolta 2 000 – 2 500.

– Meillä on nyt koossa suomalaisen liikunnan kansalaistoiminnan tilannekuva viime vuosien eri selvitysten kokoamana. Voimme tiedon avulla kohdentaa omaa informaatio-ohjaustamme seuratoiminnan kentällä, ylitarkastaja Sari Virta liikunnan vastuualueelta toteaa.

Selvityksen johtopäätöksenä on, että pienten seurojen elinvoima syntyy aikuisten harrastusliikunnan sekä uusien ja vähän harrastettujen lajien kautta. Sen sijaan tavoitteellinen kilpaurheilu ja ammattimainen seuratoiminta kasvavat ja kehittyvät pääosin suuremmissa seuroissa.

Pienten seurojen näkymät tälle vuodelle vaikuttavat myönteisiltä. Kyselyyn vastanneista seuratoimijoista puolet näkee seurojensa toiminnan ja elinvoiman pysyvän ennallaan ja noin kolmannes arvioi kehityksen menevän parempaan suuntaan.

Selvityksessä pohditaan, voisivatko pienet seurat löytää toiminnalleen alustaa neljänneltä sektorilta, jonka vapaammasta toimintaympäristöstä puuttuvat toisinaan raskaiksi koetut hallinnolliset velvoitteet. Toisaalta seuran kehityspolku voi kulkea neljännen sektorin vapaasta ryhmästä kolmannen sektorin viralliseksi seuraksi.

 

Teksti, lisätietoja ja selvityksen raportti: Opetus- ja kulttuuriministeriö