Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 18.3. päätöksiä

18.3.2021

Ratsastajainliiton hallitus kokoontui torstaina 18.3. Teams-etäkokoukseen. Puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi paljon asiaa sisältävän kokouksen ja totesi kaikkien hallituksen jäsenten olevan paikalla.

Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto kertoi, että liiton talous- ja rahatilanne on hyvä, vaikka koronatilanteen heikentyminen on hidastanut alkuvuodesta jo hyvin käyntiin lähtenyttä jäsenkehitystä. Jäseniä on 34 633, mikä on hieman alle tuhat vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan. Ponnisteluja jäsenkehityksen pitämiseksi positiivisena jatketaan.

Koronatilanne
Käytiin läpi koronatilannetta. Liitto noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä ja ohjeistaa myös jäsenistöään noudattamaan niitä. Alalla on toimittu vastuullisesti yhdessä hevosten hyvinvointi huomioiden. Hallitus kiittää jäsenistöään jaksamisesta ja hyvästä toiminnasta. Todettiin, että liiton näkemyksen mukaan ratsastustoiminta ei ole muutetussa tartuntatautilaissa tarkoitettua joukkueurheilua, ryhmäliikuntaa, kontaktilaji tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Uusi tiedote asiasta julkaistaan pian liiton nettisivuilla.

Hevosten herpesvirus EHV-1
Hevosten herpesvirus EHV-1 on johtanut useisiin varotoimiin ja keskeyttänyt kilpailu- ja valmennustoimintaa Euroopassa. Keskusteltiin kansainvälisen liiton FEI:n suosittelemasta kilpailu- ja valmennustoiminnan sulusta 11.4. asti. Aiheesta on päivitetty lisätietoa liiton nettisivuille 18.3.

Kevätkokous 25.4.2021
Liiton kevätkokous vahvistettiin järjestettäväksi sunnuntaina 25.4.2021. Kevätkokouksessa käsitellään mm. liiton tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valitaan vaalivaliokunta.

Toimistolla on valmisteltu toimintamallia, jonka avulla osallistuminen kokoukseen ja äänestykset voidaan toteuttaa kokonaan sähköisesti. Vain keskeiset kokousvirkailijat kokoontuisivat koronarajoitusten puitteissa samaan tilaan. Äänivaltaiset edustajat osallistuvat kokoukseen tietokoneella tai älypuhelimella äänestyksiä ja puheenvuoroja varten. Muulle kokousyleisölle tuotetaan suora nettilähetys kokouksesta.

Hallitus päätti toimintasääntöjen 8 § mukaisesti sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan päättämään sähköisen osallistumisen ja äänestämisen ratkaisuista sekä niiden ohjeistuksesta.

Hallitus päätti, että kevätkokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen väliaikaisen lain 677/2020 mukaisesti. Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan päättämään ennakkoilmoittautumisen teknisistä järjestelyistä ja ilmoittautumisajasta lain puitteissa.

Hallitus totesi, että syyskokouksen 2020 kaltainen toimintamalli etäkokouksineen ei ole tiukentuvien koronarajoitusten vuoksi mahdollinen kevätkokouksessa, mutta myös sitä mallia jatkovalmistellaan tulevaisuutta varten. 

Muutosesitykset toimintasääntöihin, etäosallistuminen liiton kokouksiin
Koronapandemian myötä liitossa on arvioitu muutostarpeita toimintasääntöihin, erityisesti liiton kokousten järjestelyihin liittyen. Väliaikainen laki 677/2020 antaa hallitukselle 30.6.2021 asti mahdollisuuden päättää mm. ennakkoilmoittautumisen vaatimisesta ja etäosallistumisesta liiton kokouksiin. Lain on arvioitu saavan jatkoa pandemian pitkittyessä, mutta vastaavien määräysten lisäämistä liiton toimintasääntöihin on harkittava. Hallitus päätti valmistella toimintasääntöjen muutoksia kevätkokoukseen. Muutosesitykset julkaistaan kevätkokousmateriaaleissa.

Vuoden palkittavat
Liitto palkitsee perinteensä mukaisesti ratsastusyhteisön aktiivisia toimijoita, jotka ovat edistäneet ansiokkaasti lajia huomioiden sekä hevosten että ihmisten hyvinvoinnin. Ehdotuksia palkittavista on annettu 2.-14.2. välisenä aikana seuraavissa kategorioissa:

Vuoden ratsukko
Vuoden ratsastusteko
Vuoden ratsastusseura
Vuoden valmentaja
Vuoden digiseura
Vuoden seuratoimija
Vuoden ratsastusnuori
Vuoden jäsentalli
Vuoden ratsastuksenopettaja
Vuoden ratsastuskouluhevonen
Vuoden tallikaveri

Hallitus teki päätökset vuoden palkittavista. Tiedote asiasta julkaistaan myöhemmin.

Hevosalan kuntavaaliohjelma
Liitto on osallistunut MTK:n hevosverkostossa koko hevosalan yhteisen kuntavaaliohjelman valmisteluun. Minna Peltonen on ollut mukana valmistelutyössä liiton edustajana. Hevosala kampanjoi valtakunnallisesti yhteisellä, vahvalla viestillä. Alueellisessa vaikuttamisessa hyödynnetään myös keskusjärjestöjen aluejärjestöjä ja -toimijoita. Hallitus piti hevosalan kuntavaaliohjelmaa erittäin hyvänä ja painotti, että sen pitää valmistuttuaan olla kaikkien saatavilla helposti.

Valjakkoajon SM-kisat Savijärvellä elokuussa
Hallitus vahvisti, että valjakkoajon SM-kilpailut järjestetään 6.-8.8.2021 Savijärvellä. Tapahtumassa kilpaillaan hevosten, hevosparien, ponien ja poniparien SM-mitaleista.

Kilpailusääntöjen vahvistaminen
Hallitus vahvisti esteratsastuksen, kenttäratsastuksen ja valjakkoajon sarjakilpailusäänöt sekä matkaratsastuksen lajisääntöjen liitteen, joka koskee kilpailutasojen kuvaustaulukkoa.

Koulutuomarioikeuksien jatkaminen
Hallitus päätti VI ja V –tason koulutuomarioikeuksien jatkamisesta vuodella koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Rokotussääntöjen tarkentaminen
Kilpailujärjestäjät, kilpailijat ja KIPAn ylläpitäjät ovat lähettäneet liitolle palautetta voimassa olevista hevosten rokotussäännöistä. Vuosi 2020 on ollut karkausvuosi (366 vrk), mikä on aiheuttanut tulkintaerimielisyyksiä rokotusten määräajoista kilpailuissa. Yleisten kilpailusääntöjen liitteessä  määritelmää ”vuoden kuluessa” on täsmennetty lisämääreellä ”max 365 vrk”. KIPA-järjestelmä seuraa rokotusmääräysten mukaisesti päivien lukumäärää edellisestä rokotuksesta. Päätettiin, että kilpailusääntöjen liitteestä poistetaan täsmennys ”365 vrk” ja tehdään KIPA-järjestelmään tarvittavat muutokset.

Reiningin tilanne, FEI:n ja NRHA:n välinen sopimukseton tila
Hallitus päätti, että tällä hetkellä ei ole estettä sille, että National Reining Horse Association (NRHA) -yhdistyksen järjestämiin reining-kilpailuihin osallistunut kilpailija osallistuu myös Suomen Ratsastajainliiton alaisiin kilpailuihin.

Toimihenkilöoikeudet
Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet:
Pasto Maiju, LaRat, esteratamestari C
Auvinen Suvi, TRS, valmentaja taso I
Johansson Anna, JsR, valmentaja taso I
Leinonen Sanna, MeLaRa, valmentaja taso I
Nurmi Ulla, HeWi, valmentaja taso I
Yli-Tokko Hannamaija, SIRU, valmentaja taso I
Foster Sanni, YR, valmentaja taso II (koulu)
Parjanen Kira, EQ, valmentaja taso II (koulu)
Rintala Jenni, Korsholms, valmentaja taso II (koulu)
Ylönen Helkky, KoRa, valmentajan ammattitutkinto

Nuorisotoiminnan ja Nuorten Päättäjien esittely
Seuratoiminnan kehittäjä Anna Wessman ja nuorisotoiminnan vapaaehtoiset Heidi Pakarinen, Linda Kukkonen ja Maria Salomaa esittelevät nuorisotoiminnan historiaa ja tulevaisuutta sekä Nuorten Päättäjien toimintaa. Esiin nousivat muun muassa alueiden nuorisotiimit sekä aktiivinen toiminta sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Hallitus painotti nuorisotoiminnan tärkeyttä tulevaisuudessa ja osana liiton strategiaa.

Penny & Friends -kilpailujen säännöt ja ohjeistus
Liiton jäsentalleilla ja -seuroilla on mahdollisuus järjestää matalan kynnyksen Penny & Friends -kilpailuja neljässä eri lajissa: kouluratsastus, esteratsastus, hevostaidot ja keppihevoset. Kilpailuissa käytetään merkkisuoritusten ratapohjia. Ratsastajainliitto yhteistyössä Penny & Friendsin kanssa tukee järjestäjiä palkintopaketilla. Hallitus vahvisti Penny & Friends -kilpailujen säännöt ja ohjeistuksen.
 

Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Uusi jäsenseura:
Fox Riders ry, Fox, ESRA

Uusi jäsentalli:
KR-Tallit, jäsentalli, Häme
Pikkukorven talli, jäsentalli, Lounais-Suomi

Lepäämään jäävä ratsastusseura:
Groundwork & Riding Team ry, ESRA

Eroava jäsentalli:
Hepojoen Vuonohevoset
Peuramaa Horse
Ratsureima Ranch
Ratsutila Kemppi ky
Ruununmyllyn Ratsastuskoulu

Neljä tuntia kestänyt kokous teki paljon päätöksiä ja ryhtyi valmistelemaan useita asioita jäsentensä etujen mukaisesti sekä ratsastuksen ja hevosalan kehittämiseksi edelleen.

Hallitus:                                                                  Toimisto:                                                               
Marjukka Manninen, puheenjohtaja                Jukka Koivisto
Kari Kallonen                                                          Jutta Koivula (urheiluasiat)                                
Aki Karhapää                                                         Anna Wessman (nuorisoasiat)                          
Terhi Koipijärvi                                                      Nuoret päättäjät:                                               
Osmo Metsälä                                                       Heidi Pakarinen
Carina Nyholm                                                      Linda Kukkonen
Salla Varenti                                                           Maria Salomaa

                                                                                  Katri Klinga, kokouksen sihteeri                       

Seuraava kokous järjestetään perjantaina 16.4.2021. Lisäksi hallitus kokoontuu valmistelemaan kevätkokouksen aineistoja pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

19.3. klo 11.40 lisätty lista toimihenkilöoikeuksien saajista.