Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 21.3. päätöksiä

25.3.2024

Liiton hallitus piti 21.3.2024 hybridikokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto antoi kokouksen aluksi katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin. Ratsastajainliiton edustajana Minna Peltonen on ollut mukana työstämässä Eläinten hyvinvointilain asetusta maa- ja metsätalousministeriön kutsumana yhdessä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Ratsastajainliiton toimistolla valmistellaan 6.4. Tampereella juhlittavaa Hevosgaalaa ja 14.4. Helsingissä pidettävää liiton kevätkokousta. Lisäksi hallitusta tiedotettiin helmikuussa avatun ilmoituskanavan toimivuudesta ja käytiin keskustelu sen kehittämistarpeista.

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle SRL:n vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus perehtyi tilinpäätökseen ja sopivat tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta maanantaina 25.3. pidettävässä kokouksessa, jolloin myös tilintarkastajien asiakirjat ovat käytettävissä.

Hallitus kävi keskustelun liiton pitkän tähtäimen talousnäkymästä. Erityisesti käsiteltiin vuoden 2024 aikana jatkettavia sekä ylivuotisesti toteutettavia rakenteellisia muutoksia liiton pitkäaikaisen taloudellisen tasapainon turvaamiseksi. Taloutta on tasapainotettu ensisijaisesti karsimalla ja kilpailuttamalla liiton käyttämiä palveluita. Panostuksia erityisprojekteihin (mm. Tunne Poni –hanke, valmennusosaamisen kehittäminen ja aluevalmennusuudistus) on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Urheilun tukiprosessit on pidetty vakaina ja panostettu Pariisi 2024 –projektin onnistumiseen. Tähän mennessä tehtyjen säästöratkaisujen vaikutukset näkyvät erityisesti vuonna 2024, kun useat hankkeet ja määräaikaiset sopimukset päättyvät suunnitellusti.

 

Urheiluasiat

Working Equitation
Hallitukselle annettiin tiedoksi tehty kehitystyö, jonka tavoitteena on liittää Working Equitation -laji osaksi Ratsastajainliiton toimintaa. Monipuolisesti hevos- ja ratsastustaitoa kehittävä laji on suosittua monissa Euroopan maissa ja esimerkiksi Ruotsissa se toimii Ruotsin ratsastajainliiton alaisena. Alku vuoden aikana lajin toimijat ovat kehittäneet lajin sääntöjä ja sovittaneet niitä yhteen SRL:n yleisiin kilpailusääntöihin. Hallitus suhtautui tehtyyn kehitystyöhön positiivisesti ja päätti edetä sääntövaliokunnan puheenjohtajan Henrik Arlen ehdottamalla tavalla. Ennen working equitation -lajin virallistamista käynnistetään toiminta kokeiluvaiheella, jolloin saadaan kokemuksia sääntöjen toimivuudesta käytännössä. Kokeiluvaiheen aikana kerätään kokemuksia sääntöjen lisäksi muun muassa lajin koulutusjärjestelmästä ja tietojärjestelmien toimivuudesta.

Kurinpitoasiat
Hallitus kävi keskustelun kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi siirrettyihin asioihin liittyvästä viestinnästä. SRL:n hallitus suhtautuu kaikkiin hevosen hyvinvointiin liittyviin epäkohtiin vakavasti ja toimii asiassa aktiivisesti noudattaen liiton toiminta- ja kilpailusääntöjä. Prosessin kaikissa vaiheissa, myös viestinnässä, on huomioitava kaikkien osapuolten oikeusturva. Keskustelussa todettiin, ettei kurinpitolautakunnalle siirretyistä, keskeneräisistä asioista viestitä. Riippumattomana toimielimenä kurinpitolautakunnalle annetaan työrauha edetä suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Toimihenkilöoikeudet
Hallitus vahvistit anotus toimihenkilö oikeudet:
Patrikainen Laura, IKR, esteratamestari B
Rantanen Mira, TRS, esteratamestari B
Sironen Janna, KoRa, esteratamestari C
Metsälä Raija, EKR, estetaitotuomari A
Grafe Maja, VARSA, estetaitotuomari B
Sarjanen Noora, DC, koulutuomari, taso IIIK
Käenniemi Salla, HCG, valmentaja, taso II (este, koulu)
Sandelin Melina, KAKE, valmentaja, taso II (este, koulu)

Muut urheiluasiat
Muissa urheiluasioissa hallitus merkitsi tiedoksi Esteratsastuksen Kannatusyhdistys ry:ltä saadun kirjeen, jossa ilmaistiin huoli esteratsastuksen hallikaudesta alkamisesta syksyllä 2024. Hallitus evästi liiton toimijoita käymään keskustelua kilpailukalenterista vastaavan lajikomitean kanssa ja vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Hallitus päätti jatkaa taitotuomareiden lisenssien voimassaoloa 1.6.2024 asti estekomitean pyynnöstä. Tuomareille järjestetään lisenssikoulutuksia kevään aikana. Lisäksi hallitusta tiedotettiin NRHA Finlandin kanssa käydyistä keskusteluista reiningin lajikomiteana toimimisesta.

Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset
Uudet jäsentallit: Ratsutila Magnusland (ESRA, jäsentalli) ja Ratun Ratsastuskoulu (Lounais-Suomi, ratsastuskoulu)
Jäsentallien luokituksen muutos: Villa Hepola (Korpilahti); jäsentallista ratsastuskouluksi
Eroavat jäsentallit: Hannulan Ratsutila, Kantolan Ratsutalli, Liljan Ratsutalli, toiminta päättynyt
Eroavat yhteisöjäsenet: Suomen 4H-liitto ry

Paikalla kokouksessa olivat:
Hallitus
Marjukka Manninen, puheenjohtaja
Dan Björklöf

Aki Karhapää
Osmo Metsälä
Carina Nyholm
Salla Varenti

Lisäksi:
Jukka Koivisto
Kaisa Kähö (kokouksen sihteeri)

Seuraavat hallituksen kokouspäivät ovat 13.4., 16.5. ja 6.6.