Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 4.4. päätöksiä

7.4.2022

Liiton hallitus piti 4.4.2022 etäkokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen, jonka aluksi käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Suomen Ratsastajainliiton hallitus kävi keskustelua luottamuksesta Olympiakomitean toimintaan. Hallitus totesi yksimielisesti, että kaikessa urheilussa tulee olla nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Hallitus kannattaa ulkopuolisen selvityksen tekemistä asiassa tapahtuneen selvittämiseksi.

Aluepäivillä 25.3.2022 Imatralla kuultiin Tukes:n ylitarkastaja Kielo Kestinmäen esitys Ratsastuskilpailuiden turvallisuudesta. Hallitus keskusteli, miten ratsastuksen turvallisuutta voitaisiin parantaa niin harrastamisen kuin kilpaurheilunkin näkökulmasta. Hallitus totesi, että turvallisuuden eteen on jo tehty paljon töitä ja työ jatkuu edelleen. Turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa ohjaus ja opastus, taitojen kartuttaminen, turvallinen ympäristö ja turvavarusteet. Hallitus totesi, että SRL:n kilpailusääntöjä kehitetään jatkuvasti turvallisuutta parantavalla tavalla. Lisäksi lajin turvallisuuden ja siitä tiedottamisen parantamiseksi tehdään yhteistyötä muiden alan toimijoiden, muun muassa Tukes:in kanssa.

Jäsentallien jäsenmaksut

Jodeinkin jäsen tallien osalta jäsenmaksun maksaminen on viivästynyt ja maksusta muistuttaminen on todettu työlääksi ja osittain tehottomaksi. Keskustelun jälkeen toimintaohjeeksi annettiin kahden muistutuslaskun lähettämisestä. Jos laskua ei suoriteta toisenkaan muistutuslaskun eräpäivään mennessä, katsotaan jäsentalli eronneeksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.  Toisessa muistutuksessa on selkeästi käytävä ilmi, mitä laskun maksamatta jättämisestä seuraa. Menettelytavan todettiin koskevan myös yhteisöjäseniä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle SRL:n vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös, joka on tuloslaskelman osalta 144 000 € voitollinen. Tuloksen merkittävimmät tekijät ovat Hippoksen mainosmyynnin kotiuttaminen, henkilöstökulujen vakiintuminen sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan elpyminen vuoden aikana. Hallitus kävi keskustelua tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Keskustelun päätteeksi hallitus hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä esittää ne hyväksyttäväksi kevätkokoukselle.

Urheiluasiat

KSI:n liitteen 4, lääkintämääräykset, kohtien 1.5. ja 1.7 tarkennukset

Hallitukselle vahvisti kaksi tarkennusta KS I:n liitteeseen 4. Kohtaan 1.5. tarkennettiin, milloin huippukylmälaitteen käyttö on kiellettyä (kilpailupaikalla ja 5 vrk ennen kilpailun alkua). Kohtaan 1.7 lisättiin lääkekirjapitovelvoitteen koskevan myös SRL:n alaista valmennustoimintaa.

Kilpailusääntöjen vahvistaminen

Hallitus hyväksyi kenttäratsastuksen sarjakilpailusäännöt.

Toimihenkilöoikeudet

Seppänen Jaana, SuoVaRi, estehevosten suorituskykytuomari
Kukkonen Linda, SUO, esteratamestari C
Harjula Riikka, YR, estetaitotuomari B
Hiiliaho Kati, ÄseRA, estetaitotuomari B
Jensen Mette, L-ER, estetaitotuomari B
Jokinen Katrin, MT-Team, estetaitotuomari B
Leppälä-Pirttilä Minna, HR, estetaitotuomari B
Rukko Kaisa, KR-team, estetaitotuomari B
Sinda Heidi, UrHu, estetaitotuomari B
Takko Suvi, GR, estetaitotuomari B
Hampunen Anu, Kake, estetaitotuomari C
Huovinen Eerika, OR, estetaitotuomari C
Kallionpää Päivi, IiRat, estetaitotuomari C
Moilanen Marjo, LvR, estetaitotuomari C
Salmela Elina, KRS, estetaitotuomari C
Vaskela Anne-Mari, UrHu, estetaitotuomari C
Walve Vicky, ER, estetaitotuomari C
Sorri Laura, OR, estetuomari B-PJ, stewardi
Nurmi Ulla, HeWi, kenttätuomari A, koulutuomari IV
Kaartinen Eeva, koulutomari IIK
Nummi Outi, koulustewardi
Laine Linda, JaRa, stewardi
Danielsson Sonja, KaRa, valmentaja, taso I
Nordlund Minna, Tka, valmentaja, taso I
Pelkonen Laura, PoM, valmentajan ammattitutkinto

Seura-, talli- ja aluepalvelut

Uusi jäsentalli: Ratsutalli Orivet (HM Dressage Oy), jäsentalli, Häme
Uusi ratsastusseura: Pohjoisen Ratsastajat ry, Pohra, Pohjois-Suomi
Eroava ratsastusseura: Savon Tahti ry

Paikalla kokouksessa olivat:
Hallitus:
Marjukka Manninen, puheenjohtaja
Valtteri Gundersby
Aki Karhapää
Osmo Metsälä
Carina Nyholm
Salla Varenti

Toimisto:
Jukka Koivisto
Jutta Koivula (urheiluasiat)
Kaisa Kähö, kokouksen sihteeri