Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 6.6. päätöksiä

12.6.2024

Ratsastajainliiton hallitus piti 6.6. hybridikokouksen. Kokouksen aluksi viestintäpäällikkö Kati Hurme esitteli hallitukselle Ratsastajainliiton sähköisten viestintä- ja markkinointialustoille tehdyn auditoinnin nykytilasta ja esityksen kehityskohteista. Näistä esimerkkinä uusi uutiskirjepohja. Hallitus piti tehtyä selvitystyötä kattavana ja sen perusteella tehtyjä toimenpiteitä tarpeellisina.

Toiminnanjohtaja Koivisto antoi katsauksen liiton jäsen- ja taloustilanteeseen. Hallitus kävi läpi taloustilanteen tasapainottamiseksi tehdyt suunnitelmat ja vahvisti niiden etenemisen. Käynnissä on toimenpiteet taloushallinnon ja henkilöstökulujen vakauttamiseksi. Hallitusta tiedotettiin myös neuvottelutilanteesta valmistauduttaessa uuteen jäsenvakuutuskauteen vuoden 2025 alusta. Tavoitteena on tehdä alku syksystä jäsenkysely, josta saadaan arvokasta tietoa jäsenistön mielipiteistä eri vaihtoehtojen punnitsemiseksi. Hallitus piti kyselyä hyvänä työkaluna, kun kehitetään jäsenyysvaihtoehtoja ja muotoillaan uudelleen vakuutuksen roolia osana jäsenyyttä.

Toiminnanjohtaja Koivisto kertoi terveiset Olympiakomitean vuosikokouksen ajankohtaisista asioista. Kokouksessa esiteltiin useampi skenaario, joissa esiteltiin mahdollisuuksia ja tapoja urheilun tulevaisuuden organisointiin. Hallitus kävi aiheesta keskustelun, jossa tiedostettiin tulevaisuudessa eteen tulevat rahoituksen haasteet. Kuitenkin koetaan tärkeänä lajiliittojen itsenäisyyden säilyminen myös tulevaisuudessa.

Seuroille lähetettiin keväällä kysely, jonka tarkoituksena oli kerätä numeerista dataa ja tietoja seurojen toiminnasta, ihmisistä ja hallinnosta. Kyselyyn vastasi 84 seuraa, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena ensimmäistä kertaa toteutetulle kyselylle. Kyselystä hyödynnetään paitsi kerättyä dataa, mutta myös avointen kysymysten vastauksia, jotta kyselyä pystytään kehittämään entistä käyttökelpoisemmaksi. Tavoitteena on myös kannustaa seuroja järjestämään aktiivista ja monipuolista toimintaa, huomioimaan toiminnassa mukana olevat ihmiset yhdenvertaisesti sekä noudattamaan hyvää hallintoa. Kehitystyössä huomioidaan eri kokoisten ja tyyppisten seurojen toiminta, jota toteutetaan kunkin seuran resurssien mukaan. Kyselyn kehittymisen myötä on jatkossa tavoitteena jakaa kannustuspalkkioita aktiivisille seuroille vuosittain vahvistettavan pisteytyksen perusteella. Tänä vuonna vastanneiden seurojen kesken arvotaan lippupaketit tämän vuoden Helsinki Horse Show’hun. Kyselyn tuloksista tehdään viestinnällisiä nostoja kesän aikana.

Tallikilpailut on pitkät perinteet omaava matalan kynnyksen kilpailu, jota on eri yhteistyökumppanien kanssa järjestetty ainakin 20 vuotta. Sen kohderyhmänä ovat jäsentallilla ratsastavat, noin 7–13-vuotiaat lapset. Vuonna 2023 järjestäjiä oli 65 seuraa ja tallia, kilpailuja oli yhteensä 166. Osallistujia kilpailuissa on ollut vuosittain n. 3600. Stabenfeldtin luopuessa printtimateriaaleista se luopui myös Penny and Friends -yhteistyöstä Tallikisa-konseptissa. Vuodelle 2025 on tavoitteena löytää uusi yhteistyökumppani, jotta suosittu konsepti saa jatkoa.

Hevosen hyvinvointi -työryhmästä Kati Hurme ja Salla Varenti esittelivät hallitukselle työryhmän esitykset toimintaohjeesta turpahihnan kireyden mittaamiseksi ja hevosen hyvinvointi -tutkimusrahaston perustamisesta. Hallitus kävi aiheista keskustelun ja totesi, että Suomen kouluratsastussäännöt noudattavat FEI:n sääntöjä, jotka ovat jatkuvan tarkastelun kohteena. FEI:n säännöistä poikkeavan ohjeen tai suosituksen käyttöönottaminen vaatii keskustelua muun muassa niiden toimihenkilöryhmien kanssa, jotka käytännössä suorittavat hevosen hyvinvoinnin tarkkailua kilpailuissa. Keskusteltuaan esityksestä rahaston perustamisesta, hallitus totesi, että tällä hetkellä on vaikeaa löytää pääomaa rahaston perustamiseksi. Toiminnanjohtaja valtuutettiin jatkamaan keskustelua työryhmän kanssa.

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevosten hyvinvoinnista
Toiminnanjohtaja Koivisto esitteli hallitukselle työryhmän (Peltonen, Koivisto, Manninen) valmisteleman SRL:n lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevosen hyvinvoinnista. Lausuntoluonnosta kirjoitettaessa on myös kuultu talliyrittäjiä ja hevosen hyvinvointi -työryhmän näkemyksiä tuotiin hallituksen tietoon. Hallitus kävi keskustelun lausuntoluonnoksesta ja totesi, että edunvalvonnallisesti on asetusluonnoksesta lausuttaessa huomioitava jäsentallien ja yritysten mahdollisuudet tarjota mahdollisuuksia hevosharrastamiseen. 


Urheiluasiat

Urheilujohtaja Jutta Koivula antoi katsauksen urheilun ajankohtaisiin asioihin. Kotimaan ulkokilpailukausi on päässyt käyntiin ja Pohjola-sarja ovat alkaneet. Perinteinen Finnderby ratsastetaan uudistetulla radalla tulevana viikonloppuna. Kesäkuun puolessa välissä Ypäjällä järjestetään kansainvälinen CDI-kouluratsastuskilpailu ja Pohjola-sarjojen osakilpailut esteratsastuksessa. Lisäksi Ypäjällä ratsastetaan Mannerheim-kenttäratsastuskilpailu ja ratkotaan kenttäratsastuksen Suomen mestaruudet. Suomalaiset urheilijat ovat kilpailleet ahkerasti kansainvälisissä kilpailuissa kevään ja alkukesän aikana. Kouluratsastuksessa ratsastajien on mahdollista tehdä tuloksia olympialaisia ajatellen juhannukseen saakka. Este- ja kouluratsastuksen PM-kilpailut ratsastetaan tänä vuonna Tanskassa juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna ja urheilijavalinnat on pääsääntöisesti jo tehty. Myös parakouluratsastuksessa, valjakkoajossa ja vikellyksessä on kilpailtu aktiivisesti alussa kotimaassa ja kv-kilpailuissa. Matkaratsastuksessa on ollut pienempiä kilpailuja, joissa urheilijat ovat valmistautuneet PM-kilpailuihin Tanskassa. Askellajiratsastuksessa kesä kohokohdat ovat SM-kilpailut heinäkuun puolessa välissä Ypäjällä ja MM-kilpailut elokuussa Tanskassa. Anti-dopingtoiminta on ollut aktiivista ja eläinlääkäri Liisa Harmo on käynyt lääkeainetestaamassa hevosia pääsääntöisesti kansallisissa, mutta myös pienemmissä kilpailuissa.

Hallitusta tiedotettiin valmistuneesta Hinni Koskenniemen opinnäytetyöstä, joka käsittelee Pohjois-Suomen alueen ratsastuskilpailuiden nykytilaa ja esittää mahdollisia kehittämistoimenpiteitä.

Urheilijavalintojen vahvistaminen
Hallitus vahvisti urheilijavalinnat kouluratsastuksessa ikäluokkien PM- ja EM-kilpailuihin. EM-kilpailujen ilmoittautumiset ovat alustavat ja lopullinen päätös joukkueen tai yksittäisten ratsastajien lähettämisestä tehdään Ypäjän CDI-kilpailun ja PM-kilpailun jälkeen. Lisäksi hallitus vahvisti urheilijavalinnat parakouluratsastuksen PM-kilpailuihin sekä valjakkoajon U25 EM-kilpailuihin. Sähköpostikokouksessa vahvistettiin jo aiemmin urheilijavalinnat este- ja matkaratsastuksen ikäluokkien PM-kilpailuihin sekä vikellyksen PM-, EM- ja MM-kilpailuihin 2024. Valinnoista on viestitty erikseen.

Toimihenkilöoikeudet
Molander Nea, LuRa, estetuomari B-pj
Lähteenaro Tiina, Riemu, koulustewardi
Kuuslampi Minna, HämR, valmentaja, taso I
Winberg Gia, RCS, valmentaja, taso II (kenttä)

Esteratsastusken C-taitotuomarien lisenssien voimassaolo
Hallitus päätti keväällä pidentää esteratsastuksen taitotuomareiden lisenssien voimassaoloa niin, että taitotuomareilla oli mahdollisuus päivittää lisenssit osallistumalla koulutukseen 1.6.2024 mennessä. Hallitukselle esitettiin, että estetaitotuomari C-lisenssin loppupäivämääräksi asetetaan vuoden 2024 lisenssien päättymispäivämäärä, eli 31.3.2025. Hallitus hyväksyi esityksen.

Muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäseniin
Uudet jäsenseurat: Hevostalli Lainela ry, HeLa, Kaakkois-Suomi
Uudet jäsentallit ja ratsastuskoulut: Marjataalin Talli (ratsastuskoulu, ESRA), Ratsutalli AR (ratsastuskoulu, Itä-Suomi), Roadway Equestrian Sports (jäsentalli, Keski-Suomi), Suortiaisen Tilan Ratsutalli (ratsastuskoulu, Keski-Suomi)
Jäsentallin nimenmuutos: Kaustisten Ratsastuskoulu => Kpedu Kaustisen Ratsutalli
Eroavat jäsentallit ja ratsastuskoulut: Hevoshaka
 

Paikalla kokouksessa olivat:
Hallitus
Marjukka Manninen, puheenjohtaja
Dan Björklöf
Valtteri Gundersby
Osmo Metsälä
Carina Nyholm
Salla Varenti

Lisäksi:
Jukka Koivisto
Jutta Koivula
Kati Hurme
Kaisa Kähö (kokouksen sihteeri)

Seuraavat hallituksen kokouspäivät ovat 14.8., 5.9., 3.10., 31.10., 23.11. ja 12.12.