Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 6.6. päätöksiä

14.6.2023

Ratsastajainliiton hallitus kokoontui 6.6.2023 etäkokoukseen. Kokouksen alussa toiminnanjohtaja Jukka Koivisto antoi katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin. Talous- ja jäsentilanteen esittelyssä perehdyttiin toteumaan vuoden viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta ja selvitettiin mahdolliset poikkeamat budjetoituihin lukuihin. Talouden toteumaa vertailtiin myös edeltäviin neljään vuoteen.

Ilmoitusasioita

Koivisto kertoi hallitukselle terveiset Hevosopiston hallituksen järjestäytymiskokouksesta, joka pidettiin 22.5. Kesäkuussa Ypäjällä järjestettävässä XXXXVII Finnderby-tapahtumassa juhlitaan Hevosopisto Oy:n 30-vuotista taivalta. Valmennuskeskuksen ohjausryhmä kokoontui 25.5. ja tulevaa toimintaa olivat Ratsastajainliitolta suunnittelemassa Manninen, Väihkönen, Koivula ja Koivisto.

Verottajalta saadun ohjeistuksen mukaan urheilijalle maksettava rahapalkinto on työkorvausta. Hallitus kävi keskustelun verohallinon ohjeesta kilpailupalkintojen verotuksesta ja totesi, että ennakonpidätystä helpottava Kipan kehitysprosessi on käynnistynyt. Ennakonpidätyksen toimittaminen tulee alkuvaiheessa hidastamaan palkintojen maksuprosessia, jolloin kilpailunjärjestäjien on vaikeaa noudattaa KS I:n esittämään vaatimusta palkintojen maksamisesta 7 vrk:n sisällä. Tilanteessa toivotaan kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta. Aiheesta on tiedotettu myös Ratsastajainliiton nettisivuilla.

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle Hopotin kanssa käytyjen yhteistyökeskustelujen sisällön. Tavoitteena on viestiä liiton ja ratsastusseurojen toiminnasta ja tarjoamista mahdollisuuksista Hopotin luomalla alustalla. Yhteistyön avulla on mahdollista tavoittaan ne Hopotia käyttävät ratsastuskoulujen asiakkaat, jotka eivät vielä ole ratsastusseuran jäseniä.

Hallitusta tiedotettiin syksyn hallitus- ja työryhmähakujen aikataulusta. Ratsastajainliiton varsinaiset jäsenet voivat jättää ehdotuksia Ratsastajainliiton puheenjohtajasta ja kahdesta hallituksen jäsenestä 2.-20.10.2023. Ehdokkaille suunnattu paneelikeskustelu järjestetään etäyhteydellä (Teams) 2.11.2023, jonka jälkeen vaalivaliokunta jättää esityksensä jäsenille syyskokouksen kokouskutsuun liitettäväksi. Tänä vuonna järjestetään myös työryhmähaut, joiden hakuaika on alustavasti 13.11.–1.12.2023. Tavoitteena on, että hallitus vahvistaa työryhmien kokoonpanon tammikuun 2024 kokouksessa.  

Tallitoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja Tomas Nyman on luopunut tehtävästään. Hallitus vahvisti uudeksi puheenjohtajaksi Piia Ahteen työryhmän esityksen mukaisesti.

 

Alueellisten nuorisotiimien ja Nuorten päättäjien tulevaisuuskuvat

Hallitukselle esiteltiin alueellisten nuorisotiimien ja Nuorten päättäjien näkemykset hevosharrastuksen ja ratsastuksen tulevaisuudesta. Tulevaisuuskuvissa tärkeimpinä kokonaisuuksina nousivat esiin hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, harrastamistavan ja ajankäytön muutokset, sosiaalisen verkoston rakenne, kehittyvän teknologian hyödyntäminen ja talouden vaikutukset harrastamisen mahdollisuuksiin. Lapset ja nuoret muodostavat tulevaisuuden harrastaja- ja urheilijapohjan, ja hallitus näki tulevaisuuskuvien hyödyntämisen liiton toiminnassa keskeiseksi monilla tasoilla. Lasten ja nuorten kokemus lajista ja harrastuksesta nyt sekä näkemys tulevaisuudesta on merkityksellistä tämän päivän päätöksiä tehtäessä. Aihe herätti keskustelua.

 

Suunnitelma Hevosgaalan huutokauppatuottojen käyttämiseksi

Hevosgaalassa pidettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka tuotto oli 11 060 €. FWB-yhdistys ja Suomen Hippos ohjaavat varojen käytön nuorten hevosten hyväksi. Ratsastajainliitto ohjaa eteenpäin nuorten ratsastajien hyväksi käytettävät varat Talent-toiminnan kautta. SRL:n hallitukselle esiteltiin suunnitelma, jossa nuorten ratsastajien hyväksi käytettävät varat ohjataan Talent-toiminnan kautta tavoitteellisesti ratsastaville nuorille. Talent-toimijat voivat hakea tukea huutokaupan tuottamista varoista suunnittelemaansa hankkeeseen tai projektiin (esim. opintomatka, koulutus tai leiri). Hallitus piti ehdotusta hyvänä. Huutokauppatuottojen viestitään lisää, kun suunnitelma on vahvistettu FWB-yhdistyksen ja Hippoksen kanssa.  

 

Todettiin liiton edustajien osallistuminen seuraaviin tapahtumiin:

Paralympiakomitean kevätkokous (11.5.)

Luonnon virkistyskäyttöstrategian toimeenpanoseminaari, Ympäristöministeriö (15.5.)

Hevosopiston hallituksen järjestäytyminen (22.5.)

Kilpailupalkintojen verotuspalaveri (24.5.)

Olympiakomitean kevätkokous (30.5.)

European Horse Networkin kokous, Bryssel, Belgia (7.6.)

 

Urheiluasiat

Urheilujohtaja Jutta Koivula esitteli hallitukselle ehdotuksen urheilijavalinnoista PM- ja ikäluokkien EM-kilpailuihin. Hallitus vahvisti esitetyt urheilijavalinnat ja todettiin, että osa valinnoista tehdään vielä myöhemmin. Urheilijavalinnat on tiedotettu erikseen.

Niin ikään urheilujohtaja Koivula esitteli hallitukselle valjakkokomitean esityksen valjakkoajon alue- ja maajoukkueen B-renkaan valmentajista. Hallitus vahvisti aluevalmentajiksi Leena Kalalahden, Heidi Sindan ja Ben Simonsénin sekä maajoukkueen B-renkaan valmentajaksi Ben Simonsénin.

Hallitus hyväksyi korjauksen kenttäratsastuksen lajisääntöjen pykälään 452.1.1 Virhe Rangaistus. Korjaus on päivitetty lajisääntöihin.

Kurinpitolautakunta on saanut valmiiksi suosituksensa kurinpitoratkaisujen julkisuudesta ja se esiteltiin hallitukselle. Kuripitolautakunta suosittaa, että SRL noudattaisi FEI:n, Ruotsin ja Wadan mallien mukaista käytäntöä, jonka mukaan tieto toimintakiellosta asianosaisen nimineen olisi julkisesti nähtävillä toimintakiellon voimassaolon ajan. Lisäksi kurinpitolautakunta suosittaa, että myös varoitukset julkistettaisiin. Hallitus päätti noudattaa kurinpitolautakunnan suosittelemaa toimintatapaa ratkaisujen julkistamisessa.

Hallitukselle annettiin katsaus liittovalmennusten uudelleen organisoinnista, jossa järjestelyvastuu siirtyy takaisin alueille. Erityistä tarkkuutta toivotaan talouteen liittyvien seikkojen järjestelyissä ja seurannassa.

 

Toimihenkilöoikeudet

Räisänen Riika, LoiRa, kenttätaitotuomari A

Immonen Linda, SuoVaRi, kenttätaitotuomari B

Kinnari Veera, AuRaMa, stewardi

Palin Linda, YR , valmentaja II (este)

Hauru Tanja, JäRa, valmentaja II (koulu)

Kolkkala Jenni, PRRC, valmentaja II (koulu)

Laukkanen Niina, STAR, valmentaja II (koulu)

Hackman Petra, ER, valmentaja III (este, koulu)

 

Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset

Eroava jäsenseura: Eliten Riding Club ry

Eroavat jäsentallit ja ratsastuskoulut: Pihkalan maatila (Pohjois-Suomi)

 

Paikalla kokouksessa olivat:
Hallitus:
Marjukka Manninen, puheenjohtaja 
Aki Karhapää
Osmo Metsälä  
Carina Nyholm
Salla Varenti

Toimisto:
Jukka Koivisto
Jutta Koivula, urheiluasiat
Kaisa Kähö, kokouksen sihteeri

Seuraavat hallituksen kokouspäivät ovat 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. ja 14.12.