Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 7.6. päätöksiä

9.6.2022

Liiton hallitus piti 7.6.2022 etäkokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen, jonka aluksi käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Toiminnanjohtaja Koivisto antoi tilannekatsauksen Koulutuskeskus Brahen Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen tilanteeseen. Viime viikolla tuli esiin epäilyjä vakavista epäkohdista liittyen hevosten hyvinvointiin ja kohteluun Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa. Ratsastajainliitto tuomitsee hevosten hyvinvoinnin sekä ammattimaisen käsittelyn vaarantavat toimintatavat. Lisäksi keskustelussa esitettiin huoli opiskelijoiden saamasta opetuksesta ja toimintatavoista ammatillisen koulutuksessa tältä osin. Yhteisesti todettiin, että Suomen Ratsastajainliitto ei ole asiassa toimivaltainen, mutta suhtautuu asiaan vakavasti ja osallistuu osaltaan asiasta käytävään keskusteluun yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Suomen Hippos on päättänyt jättää asiassa tutkintapyynnön, koska asianosaisena on mm. Suomen Hippoksen lisenssivalmentaja.

 Urheilujohtaja Koivula esitteli hallitukselle Hujon esityksen urheilijavalinnoista EM- ja NBCH- kilpailuihin. Hallitus vahvisti urheilijavalinnat esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja Manninen ja toiminnanjohtaja Koivisto kertoivat kuulumiset Hevosopisto Oy:ltä. Suomen Ratsastajainliiton kannatusyhdistyksen hallitus kävi keskustelua nykytilasta ja tulevasta yhtiökokouksesta. Valtuutettiin yhtiökokousedustajaksi Carina Nyholm.