Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 1/2019

4.2.2019

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 1/2019

Hallitus kokoontui torstaina 17.1.2019 Sporttitalolla, kokoustila Väentuvassa

LIITON TOIMINTA JA TALOUS

Hallituksen järjestäytyminen, varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan valinta
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Thomas Steniuksen. Työvaliokunnan edustajiksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mikael Forstén, varapuheenjohtaja Thomas Stenius ja toimitusjohtaja Pekka Törmälä.

Henkilöstöasiat
Liitossa on tehty työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Hallitus ja liiton työntekijät tiivistävät yhteistyötään ja osallistuvat yhdessä toiminnan kehittämiseen tähtääviin tapaamisiin.

KIPA-projekti
Kipa-projekti etenee, tosin vaiheet 2 ja 3 ovat muutaman viikon myöhässä. Varmistetaan, että projektiryhmän jäsenillä on riittävästi mahdollisuuksia osallistua ja tukea edistymistä ja yhteistyötä virolaisen kehittäjätiimin kanssa.

Yhteistyösopimukset
Uusien mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa on neuvotteluja käynnissä.

Taloushallinnon ja raportoinnin uudistukset
Yhteistyötä Rantalainen Oy:n kanssa tiivistetään sekä talouden raportointia kehitetään.

Projektit
Ratsastajainliiton vuoden 2019 tavoitteisiin pyritään perustyön lisäksi projektityöskentelyllä. Hallitus hyväksyi seuraavat projektit koko yhteisön yhteisiksi projekteiksi ja valitsi hallituksen edustajat kaikkiin projekteihin:

 1. Valmennuskeskus yhteistyö, hallituksen edustaja Mikael Forstén
 2. Valmennusosaamisen tarpeen määrittäminen, hallituksen edustaja Mikael Forstén
 3. Urheilujohtaminen, hallituksen edustaja Thomas Stenius
 4. KIPA, hallituksen edustaja Osmo Metsälä
 5. Backstage (Jäsenhuone), hallituksen edustajat Petri Pesonen ja Janne Lappi
 6. Palveluiden parantaminen seurojen henkilömäärän nostamiseksi, hallituksen edustajat Petri Pesonen ja Janne Lappi
 7. SRL 100 suunnittelu, kaikki hallituksen jäsenet vastaavat tästä projektista

Projekteja esitellään tarkemmin myöhemmin projektiryhmien aloitettua työnsä.

Hallituksen vastuualueet 2019
Hallitus jakoi vastuualueet jäsenten kesken seuraavasti:

Lajikomiteat:

 • este                           Thomas Stenius
 • koulu                          Marjukka Manninen
 • kenttä                         Carina Nyholm
 • all around                   ratkaistaan myöhemmin
 • vikellys                       Carina Nyholm
 • matkaratsastus          Osmo Metsälä
 • pararatsastus            Marjukka Manninen
 • reining                       ratkaistaan myöhemmin
 • valjakko                     Janne Lappi

HUJO                                   Mikael Forstén

KUJO                                   Osmo Metsälä

APU                                     Carina Nyholm

Seura- ja tallipalveluiden
johtoryhmä                           Janne Lappi

Liiton talous                         Mikael Forstén

Valmennuskeskus                Mikael Forstén

Yhteiskuntasuhteet              Marjukka Manninen

Reilu Peli                             Janne Lappi

Viestintä ja markkinointi       Petri Pesonen

Yhteistyökumppanit             Petri Pesonen

Hyvä hallintotapa                 Thomas Stenius

Yhdessä-teema                   koko hallitus

 

Organisaation matkakustannusten korvaukset 2019
Hallitus vahvisti, että liitossa noudatetaan valtion matkustussääntöä vuonna 2019.

Hyvä Hallintotapa-kyselyn tulokset
Teija Ryhtä esitteli HHT-kyselyn tulokset ja hallitus kirjasi ne tiedoksi. Reilu Peli-kysely toteutetaan keväällä 2019.

Syyskokous ja Urheilufoorumi vuonna 2019
Hallitus vahvisti syyskokouspäiväksi 24.11.2019 ja Urheilufoorumipäiväksi 23.11.2019. Tilaisuudet pidetään Helsingissä.
 

URHEILU

Kurinpitomaksut, vahvistaminen
Hallitus vahvisti maksut seuraavasti:

 • Vastalause tuomariston puheenjohtajan käsittelyä varten: 50 euroa
  • maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään
 • Vastalause- ja valitusmaksu kurinpitolautakunnan käsittelyä varten: 100 euroa
  • maksu palautetaan, jos vastalause tai valitus hyväksytään
 • Kilpailukutsun myöhästyminen tai kilpailun peruutus ilmoittautumisajan jälkeen:
  • 50 euroa / alkava vuorokausi
 • Sakko: TPJ:n ja / tai KPL:n päätöksen mukaan KS I sallimissa rajoissa. Rikesakkomaksu poistettu.
 • SRL:n maksama käsittelykorvaus KPL:lle:
  • 350 euroa / tapaus
    

SM-kilpailuiden vahvistaminen
Hallitus vahvisti vuoden 2019 SM-kilpailut.

Lajikomiteoiden kokoonpanot 2019
Hallitus vahvisti lajikomiteoiden kokoonpanot vuodelle 2019.

Kilpailusäännöt, esteratsastus
Hallitus vahvisti Kilpailusäännöt III Esteratsastus.

Kilpailukalenterin vahvistaminen
Hallitus vahvisti kilpailukalenterin tilanteen ja antoi urheilujohtajalle valtuudet tehdä kilpailukalenteriin kauden aikana muutoksia.

Jäsenen nimittäminen EEF Dressage Working Groupiin
Hallitus nimitti Kyra Kyrklundin jäseneksi EEF Dressage Working Groupiin.

Maajoukkuevalmennukset
Urheilujohtaja tiedotti maajoukkuevalmennuksien etenemisestä ja hallitus kirjasi asian tiedoksi.
 

MYÖNNETYT ANSIOMERKIT, TOIMIHENKILÖOIKEUDET JA MUUTOKSET SEURA-, TALLI- J A YHTEISÖJÄSENYYKSISSÄ

Ansiomerkit
Hallitus myönsi kuusi hopeista ja neljä pronssista ansiomerkkiä.

Toimihenkilöt
Hallitus myönsi seuraavat toimihenkilöoikeudet:

Mäkinen Heidi                          JSR                esteratamestari B

Koskenniemi Hinni                   RT                  estestewardi

Jauhiainen Antti                       KuoR              valmentaja, taso I

Niska Maria                               POM             valmentaja, taso I

Vähätalo Reija                          S-Hr              valmentaja, taso II (este, koulu)

Larni Petra                                 P-HR            valmentaja, taso III

Bäck Maria                                TRS              vikellysohjaaja

Minna Tihinen                           SIHY             vammaisratsastuksen ohjaaja

 

Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset
Hallitus vahvisti seuraavat seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset:

Liittyvät seurat:

Lipizza Finland ry
 

Eroavat seurat:

Pornaisten Ratsastajat ry

Kotisillan Ratsastajat ry
 

Lepäämään jäävä seura:

Hellesby Sporthorses r.f
 

Liittyvät tallit:

Vuokatin Ratsastuskoulu

 

Eroavat tallit:

Ratsastuskoulu Pikkupihlaja

Frostagloss Oy